Колко е средната брутна заплата за страната

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2022 г. е 1750 лв., за август – 1693 лв. и за септември – 1787 лева, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1743 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 0,8 процента.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7,8 на сто, „Държавно управление; държавно обществено осигуряване“ – със 7,3 на сто и „Култура, спорт и развлечения“ – с 6,1 процента. Най-голямо намаление на заплатите – със 7,5 процента, е регистрирано в дейност „Финансови и застрахователни дейности“ и в „Добивна промишленост“ – със 7,3 на сто.

През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 14,7 процента спрямо третото тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 17,8 на сто, „Държавно управление; държавно обществено осигуряване“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с по 17,3 процента.

istock
istock

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2022 г. намаляват с 32,0 хил., или с 1,4 процента, спрямо края на юни 2022 г., като достигат 2,28 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 17 процента, в „Култура, спорт и развлечения“ и „Операции с недвижими имоти“ – с по 2,2 на сто. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 1,1 на сто и „Образование“ – с 1 процент.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20,5 и 16,7 процента, посочват от НСИ.

В края на септември 2022 г. в сравнение с края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 5,3 хил., или с 0,2 на сто.

Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – със 7,3 хил., „Преработваща промишленост“ – със 7,1 хил. и „Строителство“ – с 5 хил., а най-голямо увеличение – в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6,8 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ – с 5,4 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Строителство“ –  с 3,9 на сто, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2,6 на сто и в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 2,4 на сто, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ – с 8,1 на сто и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6,1 на сто

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.