Таня Китик е гост лектор в кампания на Община Елин Пелин

Таня Китик ще бъде гост лектор и модератор на кампанията на Община Елин Пелин по повод предстоящото финансиране за саниране на многофамилните сгради – етап 2. Госпожа Китик е сътрудник към Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народно събрание на Република България, ресор “Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година”.

Целта на кампанията е да се предостави предварителна информация относно допустими кандидати, условия и срокове за кандидатстване, насочване към източници на информация и материали, свързани с кандидатстването.

В допълнение в хода на кампанията ще бъдат предоставени разяснения по повод изискванията, на които следва да отговарят сградите, необходимите документи, свързани с обследванията за енергийна ефективност.

Община Елин Пелин ще предоставя информация в рамките на два информационни дни. Първият информационен ден е с гост лектор и модератор, госпожа Таня Китик.

Събитието ще се състои на 30.11.2022 година /сряда/ от 11:00 часа, в залата на Общински съвет, в сградата на община Елин Пелин. Следващият информационен ден ще бъде планиран за месец януари 2023 година.