Интеко Инвест откри офис в гр. Видин

През последната година на територията на град Видин и областта, бяха подготвени и успешно изпълнени проекти на микро и малки предприятия, както и на няколко неправителствени организации, финансирани с европейски средства.

Инвестициите, за които бизнеса получи безвъзмездно финансиране са в сектор земеделие, животновъдство, преработка на селскостопанска продукци, както и 9 микропредприятия в сектора на услугите. Финансиране получиха и няколко проекта в неправителствения сектор.

Това засили интереса на местните фирми и земеделски производители към възможностите да ползват безвъзмездни средства за развитие на своя бизнес, както и за разнообразяване на дейностите, които са извършвали до момента. Поради тази причина екипа консултанти, подготвили успешните проекти взе решение за откриване на офис в град Видин, с цел по-удобна и ефективна работа с клиентите.

Таня Китик

„За нашите клиенти е много важен „живия” контакт с нас. Така можем спокойно да обсъдим всички възможности, които стоят пред бизнеса на клиента, да обсъдим неговите идеи, неговите цели и ресурси. За да можем да предложим една наистина качествена и ефективна услуга, правим и задължително посещение на място – в обекта на кандидата. Така получаваме една наистина обобщена картина за това с какво разполагаме и решеваме как най-правилно да разгърнем потенциална на дружеството-кандидат. Поради тази причина с колегите взехме решение да открием офис в град Видин. Считаме, че това е един район с огромен потенциал, в който дейност развиват фирми и лица от всички сектори на икономиката и им е необходима адекватна и експертна помощ, за да подготвят и изпълнят един инвестиционен проект, съфинансиран с еврпейски средства” – заяви Таня Китик от ИНТЕКО ИНВЕСТ ООД, юрист, консултант с дългогодишен опит в подготовката и управлението на европейски проекти.

Весела Василева

Весела Василева, икономист, член на екипа на ИНТЕКО ИНВЕСТ ООД сподели още, че Видинския район е с многовековна история и огромен потенциал за социално-икономическо развитие. „Фирмите в областта имат своята специфика, нашия екип отчита това и заедно с кандидатите разработваме прогресивна стратегия, която да доведе до успешна реализация на проекта. Наистина на фирмите им е много трудно: от една страна в района има голяма безработица, от друга страна – липсват квалифицирани кадри. Чрез различни програми, схеми и мерки подпомагаме дружествата в района да осъществят необходимата инвестиция, да обучим кадри, които да бъдат наети по проекта и по този начин да осигурим устойчива заетост. Считам, че чрез ползването на консултантска услуга като нашата, почти всяко едно дружество би могло да подпомогне дейността си с европейски средства.

Нашите клиенти вече могат да ни намерят в град Видин на ул. Горазт №78, като часовете за срещи уточняваме предварително”.