БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА – ПРЕДИМСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

Стоил Алипиев: „ Нелоялните практики изкривяват целия пазар и са основен проблем на потребителите и конкурентите. Животът ме е научил на едно – цената на една стока е такава, каквато някой ти я плати. Може би важният въпрос е как да не се повишават цените – това в номинално изражение е трудно да бъде спряно, но е възможно да се помисли как парите да имат по-голяма покупателна способност. “  Това заяви председателят на Комисия за защита на потребителите /КЗП/ Стоил Алипиев в  третия панел Еврозоната – перспективи за финансова стабилност и икономически растеж, на проведената днес  в гр. София конференция на тема България в „Еврозоната – предемства и възможности“.

Стоил Алипиев – председател на КЗП

Ключова роля в тази част на срещата имаха още финансистите и икономистите: Владислав Горанов, министър на финансите във второто (2014 – 2017) и третото правителство (2017 – 2020) на Бойко Борисов, Пламен Орешарски, министър-председател (2013- 2014), министър на финансите (2005-2009), Драгомир Стойнев, народен представител, министър на икономиката и енергетиката (2013-2014), Милен Велчев, министър на финансите (2001-2005), Любомир Дацов, зам.-министър на финансите (2001-2005).  Модератор бе Николай Василев, управляващ партньор на „Експат Капитал“, вицепремиер и министър на икономиката (2001-2003).

За да бъде спечелено доверието на гражданите, е много важно да бъдат информирани, за да са спокойни за своите доходи и спестявания в условия на нарастваща инфлация, както и за съществуващите и рискове. За тях специалистите ни уверяват, че ще имат краткотраен, ограничен ефект, свързан с размера и ръста на цените, но и придружени с нелоялни и спекулативни практики.

Добре е хората да знаят дали българската икономика ще бъде готова да функционира ефективно при новите регулаторни изисквания за държава членка на еврозоната, от гледна точка на изпълнението както на Маастрихтските критерии след членството ни във Валутен механизъм ІІ известен повече като ЕРМ II. Важни са и поетите от страната ангажименти за макроикономическа стабилност, устойчивост на институциите и адаптиране на законодателната рамка.

 

Ангел Джалев – член на КЗП, Стоил Алипиев – председател на КЗП, Игнат Арсенов – директор Контрол на пазара в КЗП