„Главболгарстрой“ започва проект за производство на рециклирани строителни материали

Строителните отпадъци може да се използват като ресурс, който да се върне обратно в строителния процес или на пазара. Тази изцяло нова концепция е в основата на международния изследователски проект MOBICCON-PRO в сферата на кръговата икономика в строителството, който се разработва и развива от консорциум с десет европейски организации начело с българската строителна компания „Главболгарстрой Холдинг“ АД.

Основната дейност на проекта е свързана с изграждането на компактна мобилна пилотна инсталация за производство на висок клас рециклирани строителни материали, които да бъдат предлагани на пазара.

Компактността на съоръжението ще позволява то да бъде разполагано в различни общини или на територията на съседни държави, включително на големи текущи строителни обекти при възникване на такава необходимост.

Инсталацията ще включва различно оборудване, прототипи и инсталации за извършване на раздробяване, пресяване, разделяне, пречистване и отмиване, а целта е да съдейства за производството на висок клас вторични продукти и материали.

Източник: Главболгарстрой Източник: Главболгарстрой

Първоначално тя ще бъде установена в София за период от две пилотни години, след което се предвижда да бъде преместена за тестване на местно равнище на територията на една от общините, подкрепящи проекта – Монтана, Самоков, Сливница или Костинброд.

Източник: Главболгарстрой Източник: Главболгарстрой

Във финалния етап мобилното съоръжение ще бъде разположено в община Пирот (Сърбия), която също е партньор по проекта на обща стойност 26 млн. лева.

Той е одобрен за финансиране* по програма „Хоризонт Европа“ – най-голямата програма на Европейския съюз (ЕС) за научни изследвания и иновации, а партньорите в консорциума са от четири страни членки на ЕС (Франция, Белгия, Дания, България) и една страна кандидатка за членство (Сърбия).

Източник: Главболгарстрой Източник: Главболгарстрой

Териториален клъстерен център за региона на Югоизточна Европа, който ще бъде установен в София, ще повишава информираността на гражданите и на институциите относно необходимостта от намаляване на строителните отпадъци, както и относно зелените и екологични начини за постигане на тази цел. Той ще обединява опита, експертизата и усилията на представители на академичните среди (университети и изследователски технологични институти), публичните власти, индустрията, иноваторската общност, малките и средни предприятия, неправителствения и граждански сектори.

Центърът ще действа като „обслужване на едно гише“ и ще предлага виртуална и физическа платформа за обмен на знания, идеи и работа в мрежа по ключови въпроси, свързани с обработката на строителни отпадъци, повторната употреба на рециклирани продукти и материали, законодателната среда и общественото участие.

Координатор на проекта MOBICCON-PRO е „Главболгарстой”, а сред останалите участници в консорциума са Датският  технологичен институт, Европейската федерация на строителната индустрия, базирана в Брюксел, Университетът CY Cergy в Париж, IDEA Consult (Брюксел/Белгия), Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), община Пирот (Сърбия) и Институтът за икономическа политика.

*Проект 101091679 — MOBICCON-PRO — HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01 се финансира с грант по програма „Хоризонт Европа“ Източник: Главболгарстрой Източник: Главболгарстрой

Автор - снимка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *