Наредбата за енергийните характеристики на сградите вся разногласие сред инженери и архитекти

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) не подкрепя Камарата на архитектите в България (КАБ) и Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) в искането им за нова Наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, която да е алтернативна на обнародваната наредба в Държавен вестник на 18 ноември тази година. Това се казва в опровержение на разпространено съобщение от КАБ до медиите от миналата седмица, в което се съдържаше такова искане.

„На заседанието (на Комисията по нормативна уредба на КАБ – бел. ред.) мненията на КИИП и КАБ съвпаднаха единствено относно нуждата от отлагане на влизането в сила на наредбата“, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Инженерите в инвестиционното проектиране искат отлагането да е с един месец, за да има време за подготовка за работа по обновените правила за оценка на потреблението на енергия в сградите .

На заседанието КИИП не е подкрепила КАБ и БАИС в искането им за нова наредба, тъй като според инженерите в инвестиционното проектиране това предложение не съответства на действащите български и европейски нормативни документи.

От КИИП изтъкват, че наредбата е с високо обществено значение за предстоящите оперативни програми, за изпълнение на проектите по енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост, както за всяка друга финансираща национална или международна програма.

Браншовата организация опровергава твърдението на КАБ за единодушие в бранша, че „наредбата е разработена и приета в необосновано кратък срок, без да се потърси мнението на специалистите от професионалните организации“. КИИП е участвала активно в общественото обсъждане на нормативния акт „в действително по-краткия, но мотивиран от МРРБ 14-дневен срок за консултации“. Според инженерите в инвестиционното проектиране този срок е бил напълно достатъчен, за да се запознаят и да дадат професионални становища по наредбата. Повечето от направените инженерно-технически предложения по текстовете са били приети в окончателния вид на наредбата.

От КИИП определят като  „професионална незаинтересованост“ неучастието на КАБ в срока на общественото обсъждане на наредбата. „Считаме за неоснователни появилите се впоследствие отрицателни изявления на КАБ по отношение нормативния акт. След детайлните разяснения от страна на МРРБ наредбата се възприема подчертано позитивно от основни браншови организации на участници по нейното прилагане в практиката“, се казва в становището на КИИП.

Според инженерите в инвестиционното проектиране от 13 години наредбата регламентира европейските технически изисквания към енергийните характеристики на сградите, а издаването ѝ през ноември като нова наредба не променя инженерната ѝ същност и философия спрямо предходните версии на наредбата. „Отговорно твърдим, че тази българска наредба е ясно разпознаваема сред професионалната общност на КИИП, както и сред фирмите, които извършват обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в България. Всеки опит наредбата да се отклони от основните ѝ цели, обхват и съдържание е в противоречие с европейското право и стандарти, чиито технически правила наредбата въвежда“, пишат от КИИП.

Браншовата организация не подкрепя и твърдението на КАБ, че наредбата е закъсняла и „не отразява европейските изисквания и стандарти“. Тя опровергава като необосновано и твърдението на БАИС, че след няколко месеца наредбата няма да отговаря на европейските директиви. „От електронната страница на Европейската комисия е видно, че в момента се извършва поредна ревизия на Директива 2010/31/ЕС (Директивата на ЕС относно енергийните характеристики на сградите – бел. ред.) и тя все още е в процес на дискусии в рамките на Съвета на Европейския съюз, като проектът на тези изменения все още не е разглеждан дори на първо четене в Европейския парламент. При хипотезата, че това ще се случи в рамките на Чешкото председателство на Съвета или през следващия Европейски семестър, от държавите членки ще се изисква да изпълнят задължението за хармонизация на националните си законодателства в съответствие с целта за декарбонизация на сградите и изискванията за нулеви емисии в периода 2030-2050 г. Дотогава актуализираната българска наредба за енергийни характеристики, заедно с други свързани наредби по прилагане на Закона за енергийната ефективност, ще осигурява стабилна нормативна основа в съответствие с действащите регламенти, директиви и европейските стандарти“, отбелязват от КИИП.

„Ето защо считаме, че всеки опит за злепоставяне сред обществото на обновените норми и правила за енергийна ефективност на сградите на прага на предстоящите програми не подпомага за издигане на европейския имидж на България, нейните институции и професионалните организации“, се допълва в съобщението.

Автор - снимка

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *