УНСС създаде 4 нови интерактивни учебника за студентите си

Академичната общност на УНСС създаде със собствени ресурси 4 нови интерактивни учебника, които ще подкрепят процеса на обучението в университета. Студентите могат да бъдат не само читатели, а и да пишат в тях и да решават тестове. Информацията, която ще получават в интерактивните учебници съдържа множество визуални ефекти, което улеснява възприемането на учебния материал и повишава тяхната мотивация за учене. Интерактивните учебници се намират в системата Moodle на УНСС, а не в интернет страници. Те са създадени след тригодишно научно изследване, финансирано със средства от фонд „НИД на УНСС“ по договор НИД НИ – 13/2019 г. на тема „Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение“.

Екипът, реализирал научното изследване е в състав: проф. д-р Мирослава Пейчева, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС (ръководител на проекта), проф. д-р Любомир Стефанов, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС, проф. д-р Маргарита Атанасова, катедра „Човешки ресурси и социална защита“, УНСС, доц. д-р Невяна Кънева, Стопански факултет на ТУ София, гл. ас. д-р Валерия Михайлова Динева, катедра „Финансов контрол“, УНСС, д-р Женета Каравасилева, хоноруван преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“, главен експерт в Центъра за дистанционно обучение към УНСС, София, д-р Венко Георгиев Андонов, хоноруван преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“ и мениджър на сектор в дирекция „Информационни технологии“, УНСС и д-р Антон Антонов Кръстев, главен експерт в звено „Кариерно и професионално развитие“, УНСС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *