Белев и Сандов са разрешили отстрел на защитени диви кози за трофеи

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов, и неговият заместник Тома Белев, са разрешили отстрел на защитени диви кози за трофеи в ловно стопанство Девин, научи Еко Новини ексклузивно.

Убитите животни са три – две мъжки и едно женско. Единият мъжки екземпляр е отстрелян от германския ловец Волфганг Жорден, пристигнал в България на 5 декември 2022г.

Според служители на горското стопанство, които пожелаха да останат анонимни, екземплярът е трофеен, а чужденецът е платил хиляди левове, за да се сдобие с правомощието да ловува защитен вид. Това е причината ДЛС Девин да получи разрешение за отстрел по дерогация.

Разрешението е издадено от Министерство на околната среда и водите, когато то бе управлявано от зелените активисти Тома Белев е Борислав Сандов.

От Еко Новини получихме тази информация след официално запитване към пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

За 2022 г. във връзка с утвърден от министър Борислав Сандов протокол от заседание на Междуведомствена работна група са издадени 6 разрешителни за изключения на 6 стопанства за ползване на общо 28 бр. диви кози. Разрешителните са издадени от зам.-министър Тома Белев като оправомощено лице за издаване на разрешителни за изключения за защитени видове“ потвърдиха за Еко Новини от МОСВ.

Съгласие за отстрела на защитените видове са дали и от Сдружение за дива природа Балкани, управлявано от съветника на Сандов Андрей Ковачев, както и от швейцаро-българската фондация Биоразнообразие, които са членове на съвета, който издава решителните.

Оказва се, че случаят не само не е изключение, ами ДЛС Девин се рекламира пред заможни чужденци като дестинация за лов на диви кози – нещо, за което те прибират десетки хиляди левове.

В Закона за биологичното разнообразие са обосновани четири хипотези, съгласно които може МОСВ да разреши отстрел на защитени видове животни:

1. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) в интерес на защитата на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания;

2. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници, дивечовъдни ферми и други видове имоти;

3. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) в интерес на общественото здраве и безопасност;

3а. (нова – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда;

4. (нова – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) в интерес на безопасността на въздушния транспорт;

5. (предишна т. 4, доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) за целите на научните изследвания и обучението, при въвеждане или повторно въвеждане на видове и изкуственото размножаване на растения.

Нито едно от изброените горе условия не е предпоставка Сандов и Белев да дадат разрешение за отстрел на защитени видове кози. От всичко това става, че със съдействието на двама от най-върлите зелени, Белев и Сандов, страната ни се е превърнала в дестинация за ловуване на защитени видове от богати европейци, и не само.

 

 

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *