Български учен с международен екип описаха нов ектопаразит по прилепи в Казахстан

/КРОСС/ Нов за науката вид ектопаразит по прилепи в Казахстан описа екип от учени от Русия, Казахстан и България. Това информират от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) на своята интернет страница.

Нашият учен, участвал в международния екип, е д-р Хелиана Дундарова. Специалистите са публикували описанието на Spinturnix otonycterisi  (Acari: Spinturnicidae), ектопаразит по туркестанския дългоух прилеп Otonycteris leucophaea (Chiroptera: Vespertilionidae) в списанието Zootaxa.

До този момент са известни само единични находки на този вид прилеп в Централна Азия, а за Казахастан са познати две находища. В Червения списък на IUCN също липсва информация и статусът на Otonycteris leucophaea го обозначава като вид с неизвестни популационни тенденции. В допълнение, филогенетичната позиция на род Otonycteris все още остава неясна, което се потвърждава от изразената морфологична изолация на неговия специфичен ектопаразит, Spinturnix otonycterisi.

Може да се предполага, че този паразит е разпространен в обхвата на своя гостоприемник в Централна Азия. Изследването представя и ключ за определяне на видовете от род Spinturnix, съобщени от Казахстан, отбелязват учените.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *