До 29 януари се удължава срокът за онлайн прием на документи за кандидат-магистри в УНСС

Университетът за национално и световно стопанство удължава срока за прием на магистри. Кандидат-магистрите могат да подават документи онлайн до 29 януари в 23.59 часа.

За летен семестър 2022/2023 университетът предлага 33 специалности и една в дистанционна форма на обучение в РЦДО Хасково.

Разкрити са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса, като първата по рода си в България двойна магистърска програма по бизнес администрация (Double Executive MBA Programme) между УНСС и Illinois University (NIU) – USA.

Другата нова специалност е на катедра „Медии и обществени комуникации“ – „Мултимедийна журналистика. Чрез тази програма студентите ще надграждат своите познания и умения за създаване на мултимедийно съдържание за различни медийни платформи, писане и заснемане на визуални истории, работа в цифрова среда и използване на целия инструментариум за журналистически разследвания по отворени източници, достъпни в цифрова среда. Водещи журналисти, сред които Миролюба Бенатова, Николай Стоянов, Стефан Антонов, Гена Трайкова, Росен Босев, Венелин Петков, Асен Иванов, Иван Бакалов, Николай Дойчинов, както и преподаватели от катедра Медии и обществени комуникации.ще бъдат лектори в програмата.

Важна част от приема за магистри са и съвместните програми с други университети като Стопанската академия “Димитър Ценов” – Свищов, Националната спортна академия “Васил Левски”. Някой от съвместните програми са: “Бизнес иновации и мениджмънт”, “Екологично предприемачество”, “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, “Стратегически маркетинг” и “Управление на продажбите в търговията” и “Спортен бизнес”.

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ е с конкурс по документи. За тях може да се кандидатства срещу заплащане.

Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение – два, три и четири семестъра. Предвидена е възможност за учене и работа при всички форми на обучение.

В уебсайта на УНСС  кандидат-магистрите могат да намерят подробна информация за специалноститекакто и по всички интересуващи ги въпроси.

Условията за кандидатстване можете да видите тук.

Информация за документи и такси можете да намерите тук. 

Можете да подадете документи онлайн оттук.

Условията за балообразуване вижте тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *