УНСС и СМГ подписаха меморандум за сътрудничество

Ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров и директорът на Софийската математическа гимназия (СМГ) „Паисий Хилендарски“ д-р Антоан Тонев подписаха меморандум за сътрудничество между двете учебни заведения.

Проф. Димитър Димитров подчерта, че УНСС има много добро взаимодействие с училищата и очерта накратко какви стъпки са предприети за скъсяване на връзката с учениците. Той посочи, че от УНСС искат да покажат своя образ и да ориентират учениците, включително и професионално.

Ректорът обърна внимание на непосредствените цели на настоящото партньорство за овладяване и развитие у младите хора на знания и умения, които включват „освен, основните принципи и взаимовръзки между явленията и процесите, характерни за бизнеса и отражението им в обществените отношения, основополагащите знания за тенденциите в развитието на икономиката, знания за достиженията в икономическата практика в развитите страни и възможностите за трансфер на „ноу-хау“ и добра практика в българските условия, така също и анализ на възможностите за бизнес и успешно формулиране на бизнес идея, идентифициране на конкуренти в избрана ниша и откриване на собствени конкурентни предимства“.

Д-р Антоан Тонев смята, че българските университети, сравнени с европейските, трябва да са по-агресивни в рекламата. Той посочи, че това споразумение е за дългосрочно взаимодействие и иска да покаже на учениците, че могат да получат необходимото образование и в България.

Проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество, и студентски политики, уточни, че меморандумът включва дейности, свързани с подготовката на учебни курсове, учебни помагала, анализи и други дейности в областта на приложната статистика и иконометрия, както и участия на преподаватели от УНСС в образователния процес на училището, разработване и реализация на образователни, информационни инициативи и проекти, и организиране на съвместни събития.

Ректорът проф. Димитър Димитров и проф. Цветана Стоянова поканиха учениците на СМГ да посетят университета, да видят стартъп хъба, спортната зала „Бонсист“ и други ключови места, както и да присъстват на събития на университета.

Меморандумът има за цел и развитие на компетенции за успешно формиране, мотивация и лидерство на екипи за реализация на бизнес идеи сред младите хора, както и знания за разработване на бизнес план за започване на нов бизнес/проект и неговото последващо ефективно реализиране и управление.

Подписването на меморандума става по време на кандидатстудентската кампания на УНСС, която е с акцент по-близка връзка с училищата и с бъдещите кандидат-студенти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *