Ще говорят професионалистите

През изминалата седмица Държавен вестник обнародва промяната в Закона за устройство на територията, с която отпада издаването на Разрешение за строеж за изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници за собствено потребление в жилищни сгради с мощност до 20 kW.

Това до известна степен даде някаква яснота на гражданите, проявяващи интерес да се възползват от безвъзмездното съфинансиране за инсталиране на ФЕЦ системи за домакинствата.

Но остават и доста въпроси, предвид, че процедурата бе на обществено обсъждане, чиито срок изтече в полунощ на 22-ри януари.

Таня Китик

Водещия консултантски екип на фирма ИНТЕКО ИНВЕСТ ООД – юриста Таня Китик и икономиста Весела Василева, регулярно провеждат напълно безплатни онлайн сесии, чрез които гражданите получават разяснения по условията за кандидатстване. Експертите дават насоки от къде да се извадят изискваните по процедурата документи, как да се премине през всяка една стъпка, гарантираща изрядна документация по проекта, който искаме да е финансиран с европейски средства и най-важния въпрос – дали едно домакинство е допустимо за участие или не.

Голяма част от въпросите на гражданите засягат чисто техническата част на проекта. Поради тази причина, с цел гражданите да получат максимално коректна информация и наистина високо експертно мнение, екипа на ИНТЕКО ИНВЕСТ ООД организира разширена онлайн сесия, на която ще присъстват водещите специалисти на фирма НЕС – НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД, които през последните 20 години затвърдиха позицията си на лидер в производството на съоръжения, които използват енергия от природата.

Двете дружества си партнират при реализирането на съвместни проекти: ИНТЕКО ИНВЕСТ ООД с експертиза в подготовката и управлението на инфраструктурни и инвестиционни проекти , а НЕС – НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ООД като доставчик и изпълнител на проекти в частта възобновяема енергия.

Съвместната онлайн сесия на водещите експерти на двете дружества ще се проведе на 23 януари 2023 година, в 19:00 часа, като ще се излъчва във фейсбук страниците на двете дружества ( линкове ще намерите по-долу ), както и в платформата Тикток.

Експертите ще отговарят и на въпроси, касаещи възможността за инсталиране на ВЕИ за малкия и среден бизнес и какви безвъзмездни средства се предвиждат за тях.

– във FB:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083234385455

https://www.facebook.com/sunsystem.bulgaria/

– в Tiktok:

https://www.tiktok.com/@tanya_kitik?_t=8ZFIHMfa18X&_r=1

 

За тези, които желаят да получават първи всяка актуална информация, касаеща европейските проекти и възможности, могат да се абонират за вайбър канала на ИНТЕКО ИНВЕСТ ООД на следния линк: https://invite.viber.com/?g2=AQBAJwgq2%2FNiuE7QVRXkI9eMZS%2F4%2Ba8uwhDo4A2a3mC9AY4zLXPSaFXy4DIEtils