Динко Димитров – „Истината“

Истината е край нас,

но за всеки е различна.

Вярваме си и в захлас

веем яростта си лична.

 

Пеем и поглед убеден,

че сме горе над нещата.

Истината няма ден,

с нас започва се Земята.

 

Чак в момент добре съзнат

над мътилката изплува

мисълта, че този свят

и без нас ще съществува.

13.02.2023

Динко Димитров