Излезе „История на българското предприемачество“

„История на българското предприемачество“ е заглавието на новата книга, издадена по идея на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и преподавател в УНСС – д-р Бойко Таков. В историческото изследване участват автори от Университета за национално и световно стопанство и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, сред които: доц. д-р Силвия Георгиева – УНСС, доц. д-р Соня Георгиева – СУ, проф. д.с.н. Цветан Давидков – СУ, проф. д.ик.н. Десислава Йорданова – СУ, доц. д-р Костадин Коларов – УНСС, проф. д.н. Пенчо Пенчев – УНСС, доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева – СУ. Книгата се издава от Агенция за насърчаване на МСП.

Съзнавайки предизвикателствата в изпълнението на тази идея, авторският екип е положил необходимите усилия, за да издири и систематизира наличните исторически изследвания, да интерпретира от гледна точка на съвременните разбирания за предприемачеството вече изследвани и описани от наши и чуждестранни историци факти и събития, да подбере примери за успешни предприемачи от различни исторически епохи с надеждата, че настоящата книга ще бъде основата, която, освен че представя в един достъпен формат историята на българското предприемачество, ще бъде импулс за по-нататъшни изследвания, чиито резултати ще я допълват и разширяват.

Липсата на единна съвременна теория за предприемачеството и променящите се с времето разбирания за същността и ролята на предприемачите и предприемачеството предизвикат дискусии относно представените авторски виждания за българското предприемачество през различните исторически периоди. Но, както и по отношение на други теми в нашата история, авторският екип оставя книгата отворена в очакване на допълващи, алтернативни гледни точки, стига те да не са базирани върху емоции, а върху факти и научни аргументи.

Авторите се надяват читателите да открият достатъчно основания за национално самочувствие и наред с примерите от водещите икономики в света, с които често имаме навика да си служим, да намерят примери за предприемачи в нашата българска история.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *