Продажбите на активи и преоценки увеличават зачително приходите и печалбата на ФНИБ

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) увеличава приходите и печалбата през 2022 г. в сравнение с 2021 г. благодарение на постъпленията от продажбата на магазина на „Мосю Бриколаж“ във Варна и преоценките на активи.

Приходите от наеми на дружеството остават обаче относително стабилни в сравнение с предходната година, въпреки че компанията загуби ключови наематели в офис сградата „Камбаните“ и в сградата в Бизнес парк-София и запълва бавно проекта си в „София Тех Парк“ „Синерджи Тауър“. Заетостта в офисите на дружеството остава под средната за пазара (над 80% според данни на консултантската компания „Фортън“).

Дружеството отчита и спад на ликвидността заради плащанията по заемите за два от проектите му, разходите по продължаващите дейности в „Синерджи Тауър“ и провизиите за дивидент за над 3,9 млн. лева.

„ФНИБ“ отчита и временното неизпълнение на коефициента на покритие на задълженията по кредита за финансиране на „Камбаните Гриин Офиси“ заради напускането на основния наемател „Модис България“ и последвалото увеличение на свободните площи. Очакванията са, с нанасянето на новите наематели, изискванията на банката да бъдат отново покрити и плащанията по кредита да продължат по стария погасителен план.

През изминалото тримесечие коефициентите за ликвидност отбелязват значително намаление спрямо предходния отчетен период. Изменение в ликвидността през периода се наблюдава и при трите наблюдавани коефициента. Основната причина за намаляването на коефициентите е нарастването на текущите пасиви, което увеличение се дължи основно на начислените провизии за дължим дивидент и записаните текущи задължения по инвестиционните кредити на дружеството, посочват от компанията.

Към края на 2022 г. приходите от наеми на ФНИБ достигат 7,1 млн. лева при малко над 7 млн. лева към края на 2021 г.

Приходите от продажба на активи се увеличават до над 15,6 млн. лева за периода при 881 хил. лева година по-рано. От продажбата на магазина на „Мосю Бриколаж“ във Варна компанията получи 6,8 млн. евро (13,3 млн. лева), останалите са от продажби на ваканционни имоти в комплекса на дружеството в курорта „Боровец“, на имотите край Велико Търново и на един от терените в софийския кв. „Младост IV“.

От преоценки се формират още над 7 млн. лева приходи при само 574 хил. лева година по-рано. Така балансовата стойност на магазина на „Мосю Бриколаж“ в София към края на 2022 г. достига почти 17,9 млн. лева, на Сграда 1 в Бизнес парк-София – също почти 17,9 млн. лева, на офис сграда „Камбаните“ – 22,1 млн. лева, и на сградата в „София Тех Парк“ – 79,5 млн. лева.

Общите приходи на компанията към края на 2022 г. достигат 29,825 млн. лева при 8,563 млн. лева за 2021 г. Като се елиминира ефектът от продажбата на активите, приходите остават относително стабилни.

Разходите са за 16,564 млн. лева при 4,65 млн. лева година по-рано, като увеличението е основно заради балансовата стойност на продадените активи.

Печалбата на ФНИБ към края на 2022 г. достига 13,261 млн. лева спрямо 3,913 млн. лева към края на 2021 г.

От договорения заем за строителството на сградата в „София Тех Парк“ в общ размер 41 млн. лева компанията е усвоила 33,2 млн. лева и дължи главница в размер на 31,4 млн. лева. Срокът на кредита е ноември 2029 г. Сградата е запълнена малко под 30%, с двама основни наематели – „Роберт Бош“ ЕООД и „Софтуер“ АГ. Отдадени са и по-малки площи на други наематели, вкл. на ресторанта.

За сградата „Камбани“ кредитът е в размер на 11 млн. лева, като по него към края на 2022 г. се дължи главница в размер на 4,123 млн. лева. Отдадени са малко над 55% от площите в сградата, като ключови наематели са „Нетера“ ЕООД, „Дайната България“ ЕООД, „ТЕУ България“ ООД и „Коника Минолта“. Предишният ключов наемател, който заемаше по-голямата част от сградата – „Модис България“, напусна след изтичането на договора за наем и компанията има да наваксва още, за да постигне същата запълняемост.

Най-висока степен на запълняемост има офис сградата в Бизнес парк-София – почти 71% с ключови наематели „Ню Уърк София Бизнес Парк“ ЕООД, “ИЕксЕлСървис България” ЕАД и „СИ 3 АЙ ЕВРОПА” ЕООД. „Атос“ е ключовият наемател, който си тръгна след изтичането на договора за наем, но със запълването на площите в тази сграда компанията се справя доста по-добре.

В сграда „Секвоя 1“ в „Боровец“ остават за продажба още 8 апартамента и 3 гаража. Останалите имоти не носят доход на дружеството – теренът в „Младост IV“ в София, парцел на Черноморието, край Лозенец, и имот до Видин.

 

Свързани компании:

 

 

 

 

 

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *