УНСС и Тракийския университет с 5 съвместни учебни програми

Споразумения за съвместно обучение на студенти по 5 търсени от бизнеса и кандидат-студентите съвместни учебни програми подписаха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и ректорът на Тракийския университет – Стара Загора проф. д-р Добри Ярков. Това са първите два университета в България, които подписват такова споразумение и министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов присъства лично на това „историческо събитие“, както го определи проф. Димитров.

Новооткритите съвместни програми са четири бакалавърски програми –Киберсигурност и електронно управление“, „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“, „Педагогика на обучението по икономика и информатика“ и „Бизнес управление с отраслова специализация“. Открива се и една магистърска по специалност „Администрация и управление на регионите“.

Има много история в този ден – 2 февруари 2023 г., в който освен споразумението между УНСС и Тракийския университет, се случиха още няколко изключително важни събития. Подписан е президентският указ, с който проф. Сашо Пенов продължава да е служебен министър на образованието, подписахме и договор за ремонта на библиотеката, за който чрез МОН Министерски съвет ни отпусна средства в размер на 1 940 000 лева. На тази дата по нов стил преди 170 години е роден и основателят и първи ректор на УНСС – проф. Стефан Бобчев. „Без да сме планирали всичките тези важни събития, те днес се случиха, като най-важното е това споразумение между нашите университети, с което се поставя началото на едно качествено ново обучение за нашите студенти и за студентите на Тракийския университет“, каза проф. д-р Димитър Димитров.

Възможността за подобен вид сътрудничество между българските университети беше въведена с промени в Закона за висшето образование през юли 2022 г.

Радвам се, че двата университета са намерили воля и сили да приложат тези промени на практика. Смятам, че този проект ще бъде успешен и затова разчитам, че техният добър опит ще бъде привлекателен и за останалите университети“, посочи служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов. Той изрази надежда, че и други висши училища също ще видят предимствата на тези споразумения и на кооперирането.

Министър Пенов обърна внимание, че в рамките на Европейския съюз се развиват европейски университетски мрежи и би трябвало приоритетно и на национално ниво да се изградят мрежи между университетите в България. По този начин ще може и българските университети да се кооперират успешно с други университети в ЕС. Това е бъдещето и стратегията, която се развива в европейското образователно пространство.

Моето вътрешно убеждение е, че ние не трябва да бъдем в конкуренция, а в партньорство и сътрудничество. Както сме в много добри партньорски отношения с университети от Европа, от Япония, САЩ и Канада, така трябва да си партнираме с университетите в България. С този документ се поставя началото на успешно партньорство между университети в България и аз гарантирам, че това, което зависи от мен ще бъде 100 процента изпълнено“, подчерта ректорът на Тракийския университет проф. д-р Добри Ярков.

УНСС е координиращо висше училище на новооткритата съвместна магистърска програма по специалност „Администрация и управление на регионите“ и на съвместната бакалавърска програма по специалност „Бизнес управление с отраслова специализация“.

Тракийският университет – Стара Загора е координиращо висше училище на откритите съвместни бакалавърски специалности по „Киберсигурност и електронно управление“, „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“ и „Педагогика на обучението по икономика и информатика“.

Програмите предстои да стартират през учебната 2023/2024 година. Обучението ще се извършва съгласно условията, графиците и разпоредбите на координиращото висше училище и ще се провежда на територията и на двете висши училища.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *