България заема 32-ра позиция в Индекса на икономическа свобода

С резултат от 69,3 т. България заема 32 позиция, според новото издание на Индекса на икономическа свобода 2023 на фондация „Херитидж“.
В световната класация страната ни е след Япония и преди Словакия. В европейския регион, включващ 44 държави, страната ни е на 19-о място.  
Индексът подрежда 176 държави по степента на икономическата свобода, която са постигнали.
Скалата на индекса е от 0 (най-ниска свобода) до 100 т. (най-висока свобода), обобщава Зорница Славова в материал за седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика.
Първото място в Индекса е заето отново от Сингапур с 83,9 точки.
С над 80 точки в класацията на най-свободните държави са Швейцария, Ирландия и Тайван.

На дъното на класацията пък са Северна Корея с едва 2,9 т. и Венецуела и Куба с по под 30 точки.

Позицията на България е обусловена от резултатите на страната в четири категории, съставени от 12 изследвани индикатори. Данните за тях са за втората половина на 2021 г. и първата на 2022 г.
– Върховенство на закона – традиционно най-слабата категория за България. Докато правото на собственост в сравнително защитено от законодателството (въпреки слабостите по прилагането му), ефективността на съда и особено интегритетът на властите остават изключително ниско оценени. Съдебната власт остава сред институциите с най-ниско доверие, а възприятията за корупция и неправомерно политическо и бизнес влияние са широкоразпространени.
– Размер на правителството – тук България отбелязва добри резултати в индикаторите, измерващи данъчната тежест и фискалната стабилност. Основна тежест за високия резултат имат плоският данък и сравнително ниският дълг в страната. Относително високите правителствени разходи (38,1% от БВП за разглеждания период от три години) са най-ниско оцененият индикатор в тази категория.
– Ефективност на регулациите – сравнително ниските резултати идват от относително високите разходи за труд, различни от заплатата (основно осигуровки), както и от регулациите върху бизнеса.
– Отворени пазари – резултатът на България в тази категория е пряко обвързан с членството на страната в ЕС и общата политика на съюза по отношение на външната търговия. Като цяло, чуждестранните и местните инвеститори се третират еднакво от закона.
Напредъкът на България в икономическата свобода през годините е бавен и колеблив. С леко намаление на резултата в последното издание, страната отново е категоризирана като „умерено свободна“, след като няколко години беше на границата, но в рамките на категорията на „по-скоро свободните“. Намалението на резултата спрямо предходното издание идва основно от оценката за фискална стабилност заради нарастващиppте държавен дълг и бюджетен дефицит в изследвания период.
За последните пет години резултатът на страната се е повишил с една точка.
Авторите на изследването ясно доказват връзките между доброто представяне в индекса и редица икономически и социални индикатори. По-високата икономическа свобода е пряко свързана с доходите и благосъстоянието, човешкото развитие, демокрацията, иновациите, ограничаването на бедността, здравето на гражданите и чистата околна среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *