Ден на отворените врати и Седмица на книгата открива УНСС

На 27 март от 10.30 часа в Централното фоайе на УНСС официално ще се открие третото издание на Университетска седмица на книгата (27-31 март). 27 март ще бъде и Ден на отворените врати, в който ректорското ръководство и преподаватели от университета ще посрещнат ученици от софийски училища. Учениците ще имат възможност да проведат среща с ректора и да разгледат академичната сграда. Ще посетят щандовете с книги и ще присъстват на представянето им.

27 март е и Световен ден на театъра и събитието, с което ще започне седмицата на книгата е представяне на биографиите на големите български артисти – Цветана Манева, Невена Коканова, Катя Паскалева, Стефан Данаилов, Георги Парцалев и Наум Шопов. Журналистът Георги Тошев, който е автор на биографиите, ще ги представи от 11 часа.

Книжното изложение ще бъде отворено всеки ден от 27 до 31 март от 10 до 17 часа, на което ще присъстват различни издателства, включително и университетски.

Гости на Университетска седмица на книгата ще бъдат:

На 27 март освен Георги Тошев, който ще представи биографиите на големите актьори от 11.00 ч., доц. д-р Петър Първанов ще запознае публиката с живота на проф. Стефан Бобчев „Славянин в родината си, българин в чужбина“ от 15.00 ч. и Иво Тодоров с „Някой, когото някога си обичала“ от 16.00 ч.

На 28 март проф. д.и.н. Петър Стоянович ще представи новата си книга „Кухнята на баба (и на проклетото й внуче)“ от 11.00 ч. , доц. д-р Георги Бърдаров с „Absolvo te“ от 16.00 ч. и Пощенска кутия за приказки с последния си сборник „Виж сега, моето момиче“ от 16.00 ч.

На 30 март Георги Милков има премиера с „Истории от ръчния багаж“ от 10.00 ч. и Виктория Бешлийска със „Сърце“ от 11.00 ч.

Ще бъдат представени книги на преподаватели от УНСС.

На 27 март – „Васил Левски – драмата на избора“ на проф. д.н. Ивайло Христов от 12.00 ч., „Активното стареене – здравни, социални и икономически детерминанти“ с автори проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Екатерина Тошева, доц. д-р Мариана Мургова, доц. д-р Ралица Пандурска, Атанас Димов от 14.00 ч.

На 28 март проф. д.н. Пенчо Пенчев ще представи своята нова книга „Пътеводител на историческия стопаджия“ от 12.30 ч. и „Дигиталният свят – промяната, глобалната дигитална трансформация – обогатяване или обедняване на човечеството“ на проф. д-р Любен Боянов от 15.00 ч.,

На 29 март „Туристически брандинг и дигитални технологии“ на гл. ас. д-р Светослав Калейчев от 10.00 ч., учебниците „Одит на човешките ресурси“ и „Стандарти за социална отговорност“ с автор проф. д-р Мирослава Пейчева от 11.00 ч., „Обучение и развитие на човешките ресурси в организациите – теория и практика“ с автор проф. д-р Маргарита Атанасова от 11.00 ч., „Стандарти за вътрешен одит – теория и практика“ и монография в електронен формат „Съвременни аспекти на вътрешния одит“ с автор гл. ас. д-р Валерия Динева от 11.00 ч., монография в електронен формат „Изследване, разработване и въвеждане на иновативни методи в процеса на обучение“ с автори проф. д-р Мирослава Пейчева, проф. д-р Любомир Стефанов, проф. д-р Маргарита Атанасова, доц. д-р Невяна Кънева, гл. ас. д-р Валерия Динева, д-р Женета Каравасилева, д-р Венко Андонов, д-р Антон Кръстев от 11.00 ч. и „Меди@Общество. От книгата до видеото“ на доц. д-р Катя Михайлова от 12.00 ч.

На 30 март от 12.30 ч. ще бъде представена книгата „История на българското предприемачество“ с автори гл. ас. д-р Силвия Георгиева, доц. д-р Соня Георгиева, проф. д.с.н. Цветан Давидков, проф. д.ик.н. Десислава Йорданова, доц. д-р Костадин Коларов, проф. д.н. Пенчо Пенчев, доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева.

 Програмата на Университетска седмица на книгата 2023 може да намерите тук

https://www.unwe.bg/bg/events/25839/%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-2023.html