Директор на РИОСВ, назначен от Сандов, покровителства ТЕЦ Брикел

Назначеният от Борислав Сандов директор на РИОСВ Стара Загора, Диана Искрева, е заобиколила Закона за опазване на околната среда и е допуснала нов горивен котел да заработи в ТЕЦ Брикел.

 

Директорът на РИОСВ-Стара Загора, Диана Искрева-Идиго, заобикаляйки задължителните процедури, изискващи се от Закона за опазване на околната среда, е допуснала на площадката на ТЕЦ Брикел – Гълъбово да заработи още един горивен котел, който е собственост на дружество „Дайнинг енерджи“ ЕООД, научи Еко Новини от източниците си в РИОСВ-Стара Загора.

Тези действия на директорът, назначен от Борислав Сандов, който се представя като върл противник на ТЕЦ-овете, особено в контекста на проверките на Европейската прокуратура, могат да се окажат с тежки последствия за държавата. Заради неспазване на задължителните процедури е реална опасността да се плащат десетки милиони евра глоби по наказателни процедури за чистота на въздуха. Да не говорим за негативното влияние върху човешкото здраве и околната среда.

Каква е предисторията?

През 2021 година министърът на околната среда и водите отменя Решение № СЗ-53-ПР/2021, което допуска да не се прави ОВОС на инвестиционното предложение за изграждане на нов голям котел в ТЕЦ Брикел. След това през април 2022 г. започва отначало нова процедура. През януари 2023 г. директорът на РИОСВ-Стара Загора, Диана Искрева-Идиго, допуска на площадката на Брикел да се монтира нов котел.

Диана Искрева-Идиго записва в решението си, че новото заявено инвестиционно предложение е самостоятелна инсталация на територията на ТЕЦ Брикел. Случайно или не тя понижава критериите, като определя, че новият котел е с ниска мощност, а той всъщност е голям и мощен и трябва да отговаря на съвсем други, много по-високи изисквания.

По този начин директорът на РИОСВ-Стара Загора много рафинирано и заобиколно спестява на дружеството да бъдат приложени по-строгите норми, които са за големите горивни инсталации и са разписани в „Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации“.

Тоест директорът Диана Искрева-Идиго разпорежда на инвеститора да прави ОВОС, но едновременно с това му помага в тази оценка да има по-ниски критерии и така новата инсталация да бъде одобрена по-лесно, тоест да минат по бързата писта.

Тази нова инсталация ще използва пречиствателните съоръжения на ТЕЦ- Брикел, включително и неговата сероочистваща инсталация.

Или иначе казано – газовете  от два котела, стар и  нов ще излизат от един общ комин, без да е ясно как ще се извършва замерването и последващият контрол.

Каква е биографията на Диана Искрева-Идиго?

Диана Искрева-Идиго е НПО активист. Подобно на Борислав Сандов и тя е завършила  география в Софийският университет. До назначаването й в РИОСВ е работила основно  в неправителствения сектор и по-конкретно във фондация „Земя завинаги“ Стара Загора. Последният проект, който е изпълнявала преди да стане директор, е за 1 милион лева. Той е показателен как се източват пари по проекти.

Проектът е „Повишаване капацитета на гражданското общество в селата за по-добри услуги във водния сектор“, реализиран  в Мъглиж. От тези 1 милион лева единствените реални неща, за които са похарчени пари, са пластмасова септична яма за 8000лв., няколко преси за мачкане на пластмасови шишета и една палатка.

Всички останали пари са отишли за семинари, обучения, презентации и медийни събития.

Тези семинари обикновено се посещават само от хора, свързани с проектите и нямат никаква ползва за обществото, а изпълнителите си прибират финансирането.

Класическа схема на усвояване на пари по програми.

Диана Искрева-Идиго е типичен  НПО деятел, каквито са и повечето зелени активисти. От неправителствения сектор се уреждат на високи позиции в администрацията, където отново работят само за себе си.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *