Зам.-министърът на финансите Александър Свраков с лекция в УНСС

Зам.-министърът на финансите г-н Александър Свраков изнесе лекция на тема „Предизвикателства пред финансите на държавата във връзка с изсветляването на българската икономика“ пред студенти от УНСС. Публичната лекция се осъществи по покана на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и със съдействието на доц. д-р Янко Христозов, преподавател в катедра „Финанси“.

Ресорът на г-н Александър Свраков включва Националната агенция по приходите и агенция „Митници“. Зам.-министърът обърна внимание на няколко основни факта пред студентите, а именно:

  • Износът и вътрешнообщностните доставки са се увеличили с 22 млрд. лв. през 2022 г. до 88,611 млрд. лв. в сравнение с 2021 г.
  • При НАП и агенция Митници се наблюдава среден ръст в приходите от 12% спрямо миналата година.
  • Приходите само от ДДС са с 281 млн. лв. повече, а приходите на агенция Митници с 500 млн. лв. повече, в сравнение с предходната година.

Зам.-министърът обясни, че двете агенции са изправени пред няколко предизвикателства. Първото е свързано със събираемостта на задълженията. Основен проблем, който се открои е броят на служителите, които са недостатъчно за размера и обхвата на НАП и агенция Митници. В НАП служителите са около 8000, а в агенция „Митници“ около 3 000. За пример бе даден втория по-големина в света КПП „Капитан Андреево“, през който минават по близо 2 750 тира средно на ден. По отношение на бюджета, 85% от разходите в двете агенции се използват за изплащането на трудови възнаграждения и осигуровки, т.е. само 15% са ангажирани с оперативните разходи. Приоритет на Министерство на финансите е увеличаването на разходите за оперативната дейност с цел по-висока събираемост на вземанията и осъществяването на по-строг контрол.

Г-н Свраков покани студентите да кандидатстват за стажове и свободни работни позиции като само в НАП-София в момента се търсят 40 нови служители. От своя страна студентите зададоха редица въпроси на зам. министъра, свързани с управлението на двете агенции и с други ключови за българската икономика въпроси като приемане на еврото, промени в данъчните ставки и закони, виждания за икономическото развитие и други.