Зелените, гръцко НПО и грък искат от съда спиране на ТЕЦ Марица изток 2

Българските зелени, гръцката неправителствена организация „The Green Tank“ и грък с инициали NS искат от Върховния административен съд спиране на ТЕЦ Марица 2.

 

Каква е историята?

На 28 август 2020г. Старозагорският административен съд, като първа инстанция, отхвърля жалба на сдружението „За Земята – достъп до правосъдие“, с която еколозите искат отнемане на комплексното разрешително за работа на ТЕЦ Марица изток 2 – най-голямата държавна централа в страната с мощност 1620 мегавата.

Съдът отхвърля иска на зелените като е сметнал, че централата работи съобразно изискванията на Закона за опазване на околната среда и изпълнява програмата за инвестиции за намаление на въглеродният диоксид.

Това решение е обжалвано пред Върховния административен съд от триото – За земята, гръцкото НПО и гръка с инициали NS. Екипът, нает от еколозите, е внушителен. Двама български адвокати – А. Коджабашев, Р. Стоилова и чуждестранен юрист.

В хода на делото Върховният административен съд, по искане на еколозите-жалбоподатели, отправя преюдициално питане до Съдът на Европейският съюз. Въпросът, на който се иска тълкуване е, дали чл. 15 параграф 4 от Директива (2010) ЕС допуска дерогация, тоест временно изключение  на част от изискванията на Директивата, за да може ТЕЦ Марица изток 2 да работи и произвежда ток за енергийната система на страната.

Решението на съда на ЕС

На 09.03.2023г., в отговор на питането на Върховният административен съд, Съдът на Европейският съюз излиза с Решение, в което се казва, че

„дерогация трябва да бъде отказана, когато тя може да допринесе за повишаване нормите за качеството на въздуха съгласно чл.13 от директива 2008/50 или  да е в разрез с плана имащ за цел спазването на тези норми“.

Тоест решението на Съдът на Европейският съюз не забранява дерогацията, стига да няма отклонение от заложените параметри за чистота на въздуха в района на ТЕЦ Марица изток 2.

Какво е преюдициално питане?

Това са препоръки, които Съдът на Европейският съюз дава на националните съдилища по тяхна молба. Преюдициалното производство не е правораздавателно, защото Съдът на Европейският съюз не решава спора по същество между страните. Функция на националният съд е да реши правният спор, а функциите на Съда на ЕС е да даде тълкуване на общностното право, за да подпомогне решаването на спора.

Отношенията между националните съдилища и Съда на ЕС не са йерархични.

Дерогацията: мисия възможна

Искането на България за прилагане на дерогация, тоест временно изключение от поетите ангажименти от правителството на Кирил Петков в Плана за възстановяване и устойчивост за затваряне на ТЕЦ, е за да не се допусне ликвидирането на топлоцентралите в България, което би създало предпоставки за енергийна криза, рязко покачване на цените и енергийна зависимост от други държави.

В случая Съдът на Европейския съюз казва, че управниците ни трябва да си свършат работата и страната ни да докаже, чрез научни данни и изследвания, че няма да има повишение на нормите за чистота на въздуха.

Марица изток 2 и всичките други топлоелектрически централи са изключително важни за енергийната независимост на България. Тяхното затваряне означава недостиг на ток за бизнеса и домакинствата. Обрича страната на внос на електроенергия, несигурност и непосилни цени.

Искането на зелените еколози за спиране на ТЕЦ може да се квалифицира и като предателство на националните интереси.

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *