Изграждането на успешни личности е основа на споразумение за сътрудничество на УНСС с 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“

Споразумение за сътрудничество между УНСС и 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ подписаха в зала „Академична“ ректорът проф. д-р Димитър Димитров и д-р Елеонора Лилова, директор, д-р по управление на образованието, Първа ПКС.

проф. Димитър Димитров

„Ръководството на УНСС работи усилено за засилване на сътрудничеството ни със средните училища, тъй като университетът може да подпомогне кариерното ориентиране на учениците, да им даде възможност да премерят сили за място в УНСС чрез пробна матура, проведена на място с квестори от университета и споразуменията са живата връзка за осъществяването на това. Нашият университет осигурява много възможности за развитие на своите студенти не само с новите модерни специалности, които предлага, но и със стажове, стипендии, връзки с работодатели, мобилности и др.“, посочи ректорът проф. д-р Димитър Димитров при подписването на споразумението като уточни, че Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) предлага и възможности за преквалификация на учители по икономика.

Директорът на 2 СУ д-р Елеонора Лилова представи накратко училището като подчерта: „Смятам, че имаме огромно поле за съвместни инициативи и проектни дейности, тъй като се стремим да изграждаме учениците си като успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, способни да се справят и живеят пълноценно и в България, и по света. Нашето мото е „Учим се днес, за да успеем утре!“. Участваме в много проекти по програма „Еразъм“, подкрепяме идеята за пробните матури и проявяваме интерес към новите специалности на университета, тъй като имаме паралелки със сходно профилиране. Имаме опит в сътрудничеството с университети и практиката показва, че този вид взаимодействие е ползотворно и за двете страни“.