Преподаватели от Университета на Дубровник с лекции в УНСС

В катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС гост-лектори през седмицата от 20 до 24 февруари 2023 г. бяха проф. д-р Ивона Рагуж и доц. д-р Катя Бакия от Университета на Дубровник, Република Хърватия. Двете посетиха България в рамките на европейската програма за обмен на преподаватели „Еразъм+“ и изнесоха цикъл от лекции пред студентите от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“.

Проф. д-р Ивона Рагуж, проф. д-р Християн Танушев и доц. д-р Катя Бакия (от дясно наляво)

Студентите, изучаващи дисциплината „Бизнес планиране“ при доц. д-р Йовка Банкова, бяха запознати от проф. Рагуж със съвременни проблеми на мениджмънта и в частност – значението и мястото на планирането и лидерството в процеса на управление на организациите. На студентите бяха представени резултати от актуално научно  изследване, включващо емпирични резултати от лично проучване на проф. Рагуж и други такива, за управлението на човешките ресурси в условията на ковид и пост ковид периода с фокус върху промяната в навиците и предпочитанията за режим на работа на служителите. Като тема за дискусия бяха поставени взаимодействието и взаимоотношенията между различните поколения служители в условията на дигитализация.

В лекциите по „Маркетингово планиране“, водени от гл. ас. д-р Борислава Стоименова, доц. Катя Бакия разгледа пазара на културното наследство в Република Хърватия и представи стратегии и тактики за популяризиране различни културни обекти в Дубровник. Къщата на Марин Држич бе разгледана като мултифункционален обект – паметник, театър, музей, исторически архив и галерия, който привлича посетители от цял свят. Доц. Бакия обърна специално внимание на маркетинговите активности, чрез които се повишава осведомеността и интереса на туристите към обекта.

В рамките на посещението, организирано по покана на проф. д-р Християн Танушев, беше обменена информация за предстоящи научни конференции в двата университета, възможностите за публикуване на научни изследвания, разработването на съвместни научни проекти, които отразяват спецификата на икономическите и социални процеси в Югоизточна Европа.

 12

 0  0