Проф. Димитров посрещна в УНСС Шеймъс Боланд

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров се срещна с Шеймъс Боланд, президент на група ІІІ „Организации на гражданското общество“ в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Той е член на ЕИСК от представителството на Ирландия от 2011 г. до настоящия момент.

Съгласно регламентираните процедури и ротации се очаква през 2025 г. Шеймъс Боланд да бъде избран за президент на ЕИСК.

На срещата проф. д-р Димитър Димитров представи дейността на УНСС като акцентира, че това е най-големият и успешен бизнес университет в Югоизточна Европа, с ясна визия за бъдещото развитие, за международното сътрудничество и дейностите, които са насочени към кариерното развитие на студентите. Проф. Димитров акцентира на ролята на УНСС за създаването на Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България, като изтъкна, че през 2003 г. българският съвет е регистриран и започва дейност в нашия университет. Той подчерта, че негов първи председател е проф. д-р Лалко Дулевски, който в продължение на 18 години е преизбиран няколкократно от Народното събрание на тази позиция.

Г-н Боланд даде висока оценка на ролята и водещото място на УНСС като най-големият и успешен бизнес университет в Югоизточна Европа. Той също така открои и важната функция на ИСС като национален партньор на ЕИСК. Г-н Боланд подчерта, че за ръководената от него група ІІІ „Организации на гражданското общество“, образованието и подкрепата за младите хора са ключови приоритети. На тази основа в срещата се обсъдиха възможности за бъдещи съвместни инициативи и сътрудничество между група ІІІ на ЕИСК и УНСС.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров връчи на Шеймъс Боланд грамота за принос в развитието на гражданското общество и подкрепата му за младите хора.

Г-н Боланд има дългогодишен опит в социалната сфера, работи за устойчивото развитие на селските райони, опазването на морските ресурси, развитието на младите хора, икономическото и социално сближаване.

Шеймъс Боланд изрази своето удовлетворение от проведения разговор и подчерта, че за него е чест да получи тази грамота.