Стерéо-тип!

Красив, спокоен, монотонен,
денят течеше в монозвук,
По правилата си законен,
оразмерен оттук-дотук.

Но, някак простата му схема
в един момент ми доскуча –
реших по нов път да поема
и по-модерно да звуча.

Да бъда в крак със суетата,
да преоткривам свят познат,
заслушан в песента разлята
на проповедник голобрад.

Затуй смених си тоалета –
днес вместо копче ползвам цип.
Боза не ща, не ща кюфтета –
аз вече съм Стерéо-тип!

Динко Димитров
06.03.2023