УНСС беше домакин на Открито заседание на постоянната Комисия по образование, младеж, спорт и култура на НСОРБ

В зала „Тържествена“ на УНСС се проведе Открито заседание на постоянната Комисия по образование, младеж, спорт и култура на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

В официалното откриване на събитието от страна на университета участва ректорът проф. д-р Димитър Димитров, а от НСОРБ изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева, Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ и секретар на ПК по образование, младеж, спорт и култура и Диана Саватева, заместник-председател на Комисията и заместник-кмет на община Бургас.

Силвия Георгиева поздрави участниците в откритото заседание и отбеляза: „Въпреки, че се намираме на територията на едно от най-престижните висши училища в България, си позволявам аз първо да кажа „Добре дошли!“, защото УНСС е първия университет, с който НСОРБ подписа меморандум за сътрудничество, за да работим по-интензивно, както за привличане на студенти към местното самоуправление с желание да продължат развитието си в общините, така и за да подобрим компетенциите и капацитета на служителите в общинските администрации. Затова използвам случая да благодаря на проф. д-р Димитър Димитров за ползотворното и ефективно сътрудничество с УНСС. Реализираме много инициативи заедно за осигуряване на стажове на студенти от университета. Радваме се , че успяхме да създадем работещо партньорство с УНСС и ще продължим да го развиваме“, каза Силвия Георгиева.

проф. Димитър Димитров

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров приветства участниците в заседанието и подчерта: „УНСС има подписани споразумения за сътрудничество освен с НСОРБ и с около 50 общини, с които работим много добре, защото УНСС, като най-големият бизнес университет с богато портфолио от специалности, обучава студенти във всички области на социално-икономическия живот и има богат опит в подготовката на анализи и концепции за развитието на общините и регионите. Във всяка община има местен бизнес, общинска администрация, има финансови и културни институции и нашите студенти могат в резултат на партньорството ни с НСОРБ да установят връзка с институциите и бизнеса на местно ниво за стаж и на следващ етап за реализация в съответната община“, каза проф. д-р Димитър Димитров, като допълни, че стратегиите за устойчиво развитие на регионите са неразривно свързани с образованието и бъдещето на младите хора. Университетите не трябва да остават изолирани от проблемите на общините и областите, защото те могат да играят изключителна роля за развитието им, както и за страната като цяло. Общините трябва максимално да се възползват от научния потенциал на университетите при реализирането на своите програми за местно самоуправление и развитие на персонала.

„Културата има своето огромно място за развитие на регионите, за развитие на образованието, неслучайно тези теми сме ги поставили заедно в Комисията. Трябва да се опитаме да погледнем малко по-широко на културата, освен като дух и национална идентичност, да вкараме културата в икономическия обмен в стопанския оборот на държавата. Защото вие знаете как нашите съседни държави Гърция и Турция, облягайки се на това, което имат като културни забележителности и наследство създават голяма добавена стойност“, каза Теодора Дачева.

Направен е анализ на статистическото осигуряване за изчисляване на икономическия принос на медиите на основата на действащата класификация на икономическите кодове в системата на NACE и са изведени препоръки за оптимизация на статистическата рамка. Изследването е основа за създаването на ефективна и ефикасна политика в областта на медиите.

Според изследването в България – културните и творчески индустрии създават сериозен икономически резултат. През последното десетилетие те си извоюваха признание за специфично икономическо поле с голяма динамика, със социални измерения създаващи партньорски мрежи между обществения сектор и частния бизнес. Културните и творчески индустрии са катализатор за развитие на нови технологии и иновации в културния и индустриален сектор, неделима част са от образованието и модерните регионални и градски политики.