УНСС участва в кандидатстудентска борса „Избирам да уча и остана в България”

Университетът за национално и световно стопанство взе участие в най-голямата кандидатстудентска борса в Северна България, която се проведе в Плевен на 17 и 18 март под наслов „Избирам да уча и остана в България”. Общо 32 университета и колежи участваха в борсата, организирана от община Плевен за ученици от гимназиалните класове и техните родители.

Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК) и Центърът за прием на документи представиха Университета за национално и световно стопанство на форума „Избирам да уча и остана в България”. Директорът на МЦРК Атанас Димитров запозна средношколците с условията за прием, начините за кандидатстване, от какви специалности могат да избират и какви са възможностите за бъдещата им реализация и кариерно развитие.

Наталия Драганова от Центъра за прием на документи предостави информация на учениците и родителите за различните специалности, които се изучават в Университета, за предимствата му пред другите висши училища, за изпитите, условията, таксите, процедурите и сроковете за кандидатстване и записване.