Ученици от още три училища ще се включат в състезанието за средношколци в рамките на ENGAGE.EU

Ученици  от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) – София, Търговската гимназия  (ТБ) – Бургас и Професионалната гимназия по икономика „Георги С. Раковски“ (ПГИ) – Ямбол приеха с ентусиазъм да се включат в състезанието, посветено на иновативното предприемачество, на чийто финал ще представят своите иновативни предприемачески идеи. Акцентът тази година пада върху Цел 12 от Целите за устойчиво развитие на ООН.

През изминалите дни бе дадено началото на състезанията в трите училища.

Г-жа Мая Гешева, директор на НФСГ, благодари на екипа на УНСС, който представи регламента на състезанието.

Доц. Костадин Коларов, ръководител на катедра „Предприемачество“ и директор на Института по предприемачество на УНСС, гл. ас. д-р Силвия Георгиева и гл. ас д-р Кристиан Желев разясниха регламента на състезанието.

„УНСС е част от алианса ENGAGE.EU. Влизайки в това състезание вие ще тествате своите лимити. Най – важното е да излезте от състезанието с повече знания, по-голяма мотивация и да дадете всичко от себе си. Да си партнирате докато работите. Бъдете креативни!“, бе посланието на д-р Желев към учениците от НФСГ.

„Вярваме, че Вие като млади хора, необременени от тежестта на ежедневните проблеми, имате свой, различен от нашия, поглед върху предизвикателствата на отговорното потребление и производство, и затова, без съмнение, ще съумеете да предложите иновативни предприемачески решения на тези предизвикателства“, се обърна доц. Коларов към учениците от ТБ – Бургас.

Г-жа Румяна Никова, директор на ПГИ „Георги С. Раковски“ също приветства участниците в състезанието и екипа на УНСС.

„Ние сме преподаватели в УНСС и участваме в подготовката на студенти за подобни състезания. Много са важни целта и нагласата, с които влизаме в състезанието. Ние не го виждаме като конкурс, а като платформа, чрез която да покажем резултатите от своя труд и да изграждаме една по-силна общност заедно. Преживяването по пътя, който вървим, е нашата победа. Нека пътят, който ще изминете през УНСС в това състезание, да бъде вашата победа“, приветства учениците в ПГИ Ямбол гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“.

Учениците проявиха любопитство за възможностите за обучение в УНСС и в алианса ENGAGE.EU.

„Това, което ми направи впечатление, бе любознателността и инициативността на учениците и от трите училища. Изключително приятно ми бе да разкажа за нашия университет и да отговоря въпросите им за състезанието, както и за възможностите за обучение при нас. Обещах на учениците да се срещаме в университета и им казах, че ще се радвам да бъдем част от техния път към успеха“, отбеляза  д-р Желев.