Честит  световен ден на потребителите!

Факт е, че по света има обявени дни с най-различни посвещения, но Световния ден на потребителите е между дните с изпълнено съдържание. Това е особено актуално  за днешни  дни, когато е необходима сериозна държавна защита на хората, а всички те са потребители. Темата за правата на потребителите става актуална през далечната 1961 год., когато на 15 март в своя реч пред сената на САЩ президента Джон Кенеди  за първи път поставя въпроса за необходимостта за държавна защита на потребителите.

Само след месец ще се навършат 33 год. от основаването на  първата и автентична потребителска организация в нашата страна – Федерация на потребителите в България. Ние не се занимаваме с измислени проблеми, а  реално защитаваме правата на всички български потребители, независимо от тяхната етническа, религиозна и партийна принадлежност

Затова с чувство на изпълнен граждански дълг и  с  гордост  отбелязваме  Световния ден на потребителите и честитим на българските потребители днешния знаков ден.

инж.Емил Георгиев,

председател на ФПБ