ДЪЖД

ДЪЖД

Отвън се беше разваляло

и пресен дъжд бе плочките измил.

Градът, от сив, бе светнал в бяло

и в нова роба бе се пременил.

 

Това бе чакано начало –

с надежди за промяна завървях

и в миналото остаряло

оставих стреса, с който там живях.

 

Напред бе всичко начертано –

очакваха ме светли бъднини

и радост, бликнала тъй рано,

тозчас поиска в мен да зазвъни.

 

Но не предвидих тротоара,

той бе разхлопан, от вода прелял,

и стъпих върху плочка стара,

която ме изпръска с черна кал.

* * *

След четвърт век на дъжд и суша,

отново обещаващо вали.

невярващо ухото слуша,

че вече бил съм по-добре. Дали?

 

Динко Димитров

2015