Единадесета международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации”

Единадесетото издание на Международната научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации”, организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата“ под патронажа на ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров се проведе в УНСС.

В деловия президиум бяха още доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Икономика на инфраструктурата“.

проф. Димитър Димитров

„Факултет „Икономика на инфраструктурата“, от който и аз съм част, е пионер в организирането и провеждането на такива научни форуми, конференции за студенти и докторанти. Много студенти и докторанти са тръгнали по своя професионален път от тези конференции, много от тях след това са се развили като преподаватели, докторанти и учени в тази област“, каза при откриването ректорът проф. д-р Димитър Димитров и се обърна към студентите и техните преподаватели: „Поздравявам ви за смелостта, която сте проявили да участвате и усилията, които сте положили да направите вашите разработки и да ги представите пред нас. Поздравления и за вашите преподаватели, които са ви насърчили да се включите в конференцията. Нашият университет иска да помага на младите хора да се развиват и тази инициатива, която се превърна в традиция се подкрепя устойчиво от ръководството на УНСС и деканското ръководство на факултет „Икономика на инфраструктурата“.

доц. Михаил Мусов

„Бих искал преди всичко да поздравя Организационния комитет и специално доц. д-р Силвия Терезова, че за единадесети поред път организира това събитие. Студентските конференции имат специално място в календара на научните събития на университета, защото както подчерта ректорът, всички ние сме тръгнали от подобни събития, а и всички бъдещи таланти, които ще решават проблемите на обществото занапред също ще тръгнат от такива събития“, каза  зам.-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество доц. д-р Михаил Мусов.

Форумът бе фокусиран върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които включват широк спектър от аспекти, касаещи създаването на подходяща бизнес среда за развитието на икономиката ни и прилагането на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.

Работата на конференцията беше организирана в три панела, в които взеха участие с доклади студенти и докторанти от шестте катедри на факултет „Икономика на инфраструктурата“: катедра „Икономика на търговията“, катедра „Медии и обществени комуникации“, катедра „Логистика и вериги на доставките“, катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, катедра „Национална и регионална сигурност“ и катедра „Икономика на туризма“. Свои разработки представиха чуждестранни студенти в магистърската програма по „Ядрена сигурност“ от Йордания, Индонезия, Ирак, Нигерия, Алжир, Судан, Нигерия, Ботсвана и Сърбия, както и чуждестранни студенти от специалност „Бизнес логистика“.