Основаха Асоциация на езиковите училища в България

В УНСС се проведе учредително събрание на Асоциацията на езиковите училища в България.

Сдружението се създава по инициатива и под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Учредители на Асоциацията са седем езикови училища – Първа английска езикова гимназия“, гр. София, „Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София, 203. Профилирана езикова гимназия „Свети Методий“, гр. София, 22. СЕУ „Георги С. Раковски“, гр. София, 133. СУ „А.С.Пушкин„, гр. София, 18. СУ „Уилям Гладстон„, гр. София, Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил. УНСС се включва с двама свои представители доц. д-р Васил Петков, ръководител катедра „МИО и бизнес“ и доц. д-р Антония Пенчева, ръководител катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.


Ректорът на проф. д-р Димитър Димитров приветства участниците в събитието и подчерта, че УНСС е бизнес университет с богато портфолио от специалности във всички области на социално-икономическия живот и това е една от предпоставките за успешно сътрудничество с езиковите гимназии.

Като ползи за бъдещата дейност на асоциацията той изтъкна, че университетът е част от елитната университетската мрежа ENGAGE.EU в партньорство с 8 водещи европейски университета в областта на икономиката и социалните науки. В рамките на ENGAGE.EU има много възможности за колаборация със средните училища, младежите получават привилегията да учат в общности и да усъвършенстват езиковите си познания.

Ректорът посочи, че УНСС предлага шест бакалавърски програми с преподаване на английски език и въвежда нови конкурентни учебни програми като „Киберсигурност и електронно управление“, „Компютърна обработка и анализ на данни“ и „Педагогика“, при които знанията на чужди езици също са от съществено значение. Предстои да бъде открита и нова специалност „Приложна лингвистика“.

Проф. д-р Димитър Димитров обърна внимание, че УНСС и езиковите училища могат да си партнират и при организирането на съвместни състезания по чужди езици, като даде пример с успешното сътрудничество с Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) в това отношение.

Доц. д-р Васил Петков, ръководител на катедра „МИО и бизнес“ представи историята и мисията на УНСС и отбеляза, че тясната връзка между образование и бизнес е причината за много добрата реализация на възпитаниците на УНСС. Над 97% от тях се реализират на пазара на труда до първата година от завършването си. Той изтъкна, че 10 министър-председатели на Република България и над 150 министри са възпитаници на университета.

Зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова заяви, че в политиката на УНСС е залегнала интеграцията на средните училища, университета и партньорите от бизнеса и от практиката. Тя допълни, че възпитаниците на езиковите училища са едни от най-подготвените и най-мотивираните и в специалностите с преподаване на английски език голяма част от студентите са именно възпитаници на тези гимназии.

От УНСС представиха данни според, които през миналата учебна година от приблизително 5500 кандидат-студенти, над 1300 са от езикови гимназии от цялата страна, което е около 20% от всички кандидат-студенти, от тях 777 човека са се записали да учат в университета.

Представителите на езиковите училища благодариха на УНСС за инициативата и споделиха, че за тях асоциацията ще е стъпка към задълбочаване на връзката между средното и висшето образование, както и ще даде възможност за сътрудничество по отношение на кариерното ориентиране на зрелостниците.

Асоциацията се създава с цел да съдейства за постигане на добре координирана съвместна дейност между езиковите училища, от една страна и езиковите училища и УНСС от друга, да улеснява участието в проекти с цел модернизиране на училищната среда и повишаване качеството на образователния процес. Организирането на кръгли маси, дискусии, семинари и други с цел съвместно обсъждане на въпросите за връзката между средното и висшето образование в България, провеждането на езикови състезания, открити лекции, посещения в интерес на учениците отезиковите училища в България също са в обхвата на сътрудничеството.

Участниците подписаха Протокол за учредяване и приеха Устав на асоциацията.

За председател на сдружението бе избран доц. д-р Васил Петков, ръководител на катедра „МИО и бизнес“.

Езикови училища от Бургас, Хасково, Правец и Монтана също заявиха желание да се включат в асоциацията след като тя бъде вписана в Агенцията по вписванията.