ПЪТИЩА-2

ПЪТИЩА-2

Зад щората се вмъкна слънчев лъч,

с усмивка по лицето ме погали,

в ушите ми нахлу човешка глъч,

денят надви над сънища заспали.

 

С надежда се разбуди в мен духът,

очаквал дълго новото начало.

За първи крачки в новия ни път

подготвяше се цялото ми тяло.

 

Но кой е подходящият един

в плеядата примамливо-различни?

Надземен, морски и небесно-син –

те всички са в похвалите отлични.

 

Експресен, бавен, обиколен, пряк,

с возило, пеш, на кон, с каляска,

с коричка хляб, с вода, с кафе, с коняк…

Несъвместимото да се задраска!

 

На равно, в спускане, по стръмен склон,

с костюм и с очила, с защитна каска,

с приятел или сам сред милион…

Несъвместимото да се задраска!

 

От вятър брулен, в светлина и в гръм,

в мъгла, в градушка, нощем, в дневна ласка,

в асфалт, по лед, в пътека, в калдъръм…

Несъвместимото да се задраска!

 

От друг предписан път или мечтан,

безцветен, сив, с рубинена окраска,

стихийно случващ се или по план…

Несъвместимото да се задраска!

 

Но тръгвам! Виждам ясната си цел

и чувствам силата да я достигна.

В сълзи, в усмивки, в избор и в предел,

разумно бързайки до там ще стигна!

 

Динко Димитров

2016