Таня Китик ще проведе онлайн среща относно Програма за развитие на селските райони

На 07.04.2023 година, петък, от 20:00 часа ще се проведе онлайн среща с юриста Таня Китик, консултант по инвестиционни и европейски проекти, на която граждани и предприемачи ще могат да получат информация за какви европейски средства ще могат да кандидатстват още от този и следващите месеци, както и да зададат своите въпроси.

Акцентът ще бъде върху предстоящия прием по мярка 6.4 от Програма за развитие на селските райони, по която допустими за кандидатсване са микропредприятия, развиващи дейност на територията на селските райони. Това е мярка, по която могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране микропредприятия в сферата на производството и услугите, с изключение на първична преработка на селскостопанска продукция, аквакултури и извършване на селскостопанска дейност.
Но регистрирани земеделски производители могат да кандидатстват за разнообразяване на своята дейност чрез инвестиции в неземеделска дейност.

Примерни дейности, които са допустими за финансиране:
– хлебопекарни, производство на сладки изделия, храна за вкъщи, дюнерджийници, пицарии и мн.др.
– вулканизатори, всякакви сервизи, пункт за технически прегледи, поставяне на АГУ-устройства и други
– шивашки предприятия, арт работилници, ремонт на облекла, обувки, часовници и мн. други услуги
– производство на играчки, на всякакви изделия от дърво, вкл. мебели, пластмаси и мн. други
– услуги – счетоводни къщи, проектантски бюра, издаделски къщи, телевизионна и продуцентска дейност и други
– детски градини, кътове и занимални
– социални дейности – дом за възрастни, за деца и възрастни със специални потребности и др.
– стоматологични и медицински центрове
– ветеринарни клиники и аптеки
И още много други дейности и услуги.
Безвъзмездното финансиране по тази мярка е в размер до 50% от инвестицията, но не повече от 200 000 евро.

Ще обсъдим и процедура “Адаптирана работна среда”, която е изцяло безвъзмездна -100% от стойността на инвестицията, но не повече от 391 166 лева.
По тази процедура допустими са следните дейности:
– закупуване на предпазни средства и работно облекло
– подобряване на работната среда чрез извършване на изграждане или ремонт – подмяна на осветление, поставяне на климатици или аспирация, подмяна на дограми и др
– изграждане или ремонт на места за отдих, рехабилитация, спорт, места за почивка, хранене и други на работниците/служителите
– осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут” на работното място.

За земеделските производители, включително и животновъди предстоят през месец май да стартират 4 мерки:
– инвестиции в технологична и екологична модернизация
– инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства
– центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци
– инвестиции за изграждане/ремонт и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в това число добив на биологичен материал от тях.

Лайфа ще се състои едновременно на 2 места:
В TikTok –👉Tanya_K👈 (@tanya_kitik) | TikTok

И в телеграм канала:

Telegram: Contact @tanyakitik

В телеграм канала може да задавате предварително вашите въпроси.
Цялата информация по всички мерки и програми публикуваме и на нашия канал във вайбер на следния линк:

https://urldefense.com/v3/__https://invite.viber.com/?g2=AQBAJwgq2*2FNiuE7QVRXkI9eMZS*2F4*2Ba8uwhDo4A2a3mC9AY4zLXPSaFXy4DIEtils__;JSUl!!JnGxnq7w!m0hzFBRRNoBne4y8iD8fLcypinP-dFMBDrOSWgJ1n9X_ykAjoU4cB453GcxJ6C6m1pz8_T3kAGGJsGSOxPs_81o$