Амбициите на Гърция да се превърне в лидер на зелената енергия на Балканите

През последните години Гърция отчита забележителен напредък в енергийния сектор, пише Международната агенция за енергетика (МАЕ) в доклад за развитието на страната. Последният преглед на енергийният сектор беше направен през 2017 година.

Оттогава Атина обнови целите си за намаляване на емисиите въглероден диоксид, намали използването на въглища, реформира електроенергийния и газовия си пазар и разшири връзките със съседните държави. В страната вече има законодателство, което насърчава изграждането на офшорни вятърни паркове.

В резултат делът на изкопаемите горива в енергийното потребление намалява от 91% през 2011 година до 82% през 2021 година, но това все още е над средното за членовете на МАЕ (78%), се казва още в доклада.

През май 2022 година Гърция одобри закон за климата, давайки ясни индикации за посоката на своята енергийна трансформация. Страната се ангажира с целите да намали емисиите с 55% до 2030 гоидна и са бъде въглеродно неутрална до 2050 година – цели, които си постави като цяло ЕС.

Реално Гърция вече има забележително намаление на използването на лигнитни въглища при производството на електроенергия – през 2005 година мигнитните въглища представляваха 60% от микса, а през 2021 година делът им е вече едва 10%. Страната планира пълен отказ от въглищните мощности до 2028 година.

Това изисква насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници. Според плановете на властите до 2030 година в страната ще бъдат изградени 2 гигавата офшорни вятърни паркове, или 10% от електроенергийния капацитет на Гърция днес. Страната е световен лидер по покривни соларни инсталации за топла вода.

Но Гърция не просто инвестира в увеличаване на зеленото производство на електроенергия, а и разширява свързаността си със съседните държави в региона. Целта е излишъкът от произведената електроенергия да бъде изнасян.

Атина направи и много за диверсификация на енергийните доставки и намали своята зависимост от Русия. В момента страната може да покрие почти целите си нужди от газ чрез втечнен газ, след като капацитетът на терминала в Ревитуса беше увеличен.

Предизвикателство пред страната обаче са мерките за енергийна ефективност, а те са ключови на фона на стария сграден фонд и автопарк. Част от мерките на правителството в тази насока са свързани със забрана на петролните бойлери до 2025 година и замяната им с термо помпи и други по-чисти алтернативи. В страната има задължителен компонент от биогорива в бензините, за да бъде намален въглеродният отпечатък на транспорта.

Въпреки тези стъпки трябва да има още и модернизация на системите за отопление и охлаждане, насърчаване на използването на електромобили и премахването на останалите субсидии за изкопаеми горива, препоръчва още МАЕ в своя обзор за развитието на Гърция.

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *