Европейският парламент ратифицира Истанбулската конвенция

Уважаеми български граждани,

Насилието срещу децата и жените под  физическа,  психологическа и  и сексуална форма придобива все по-големи размери.  Това няма как да не притеснява и нас, представителите на Политически клуб „Екогласност“, първата и автентична природозащитна организация в България. Това насилие е не само форма на дискриминация, но и брутално нарушаване на човешките права. В тази връзка считаме, че нито една конвенция, в т.ч и Истанбулската конвенция, не може да спре посегателството срещу децата и жените. Наложителна е спешна промяна на наказателното законодателство и ефективното му прилагане с цел  преследване и  строги наказания на извършителите.

За съжаление, под благовидния предлог за защита на децата и жените от насилие, Истанбулската конвенция в същност е параван, зад който се правят опити за отричане на еволюционното развитие и биологичната същност на съвременния човек от женски и мъжки пол, както и  за подмяна на общочовешките ценности и национални традиции за семейство, брак и възпитание на децата. Тя е завоалирано, противоестествено и унижаващо посегателство над достойнството на децата и жените и ще има непредсказуеми последици за бъдещето на човешкия род.

В тази връзка от Политически клуб „Екогласност“  сме дълбоко оскърбени и възмутени от действията  на българските евродепутати  Сергей Станишев и Елена Йончева, които не се съобразиха със  становището  на Конституционния  съд на Република  България и на 10.05.2023 г. подкрепиха   ратифицирането на Истанбулската конвенция от Европейския парламент.

За нас конвенцията няма да реши проблемите за насилието, но ще създаде  нови по-сложни и по-тежки проблеми, които ще обслужват антихуманни интереси.

Имайки в предвид всичко това, от Политически клуб “Екогласност” се обръщаме към всички български граждани, независимо от тяхната етническа , религиозна и партийна принадлежност да подкрепят референдума против прилагането на конвенцията в Република България.

От името на ръководството на ПК“Екогласност“,

Емил Георгиев, председател