Кариерни борси по проект „Икономическото образование в България 2030“

В периода 29-31 май 2023 г. в УНСС се провеждат три кариерни борси. Събитията се организират в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“ и ще дадат възможност на студентите да се срещнат с водещи работодатели.

Кариерните борси са тематично обособени и фокусирани в различни области. На 29 май младите хора ще могат да установят контакт и да обменят информация с работодатели, предлагащи работа за икономисти в ИТ сектора, 30 май е посветен на работа за икономисти в държавния и частиния сектор, а на 31 май ще бъдат представени възможности за работа за икономисти в неправителствения сектор.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров откри събитието: „Искам да приветствам представителите на бизнеса, които са сред нас и се радвам, че имаме възможност да дадем началото на поредица от кариерни борси. Ние насърчаваме тази политика, подобни събития са залегнали и в дейностите по проект „Икономическото образование в България 2030“. УНСС е сред първите университети, които организират и провеждат кариерни форуми изобщо. Правим това в името на нашите студенти, за да могат те реално да се срещнат с бизнеса, да се възползват от възможностите за стажове и споделяне на ценен опит, да подпомогнем тяхното професионално развитие. Обратната връзка със студентите ни показва, че те са доволни от тези инициативи“.

 

„В рамките на трите кариерни борси имаме над 20 работодатели, разпределени тематично в трите сесии, това е добър формат, който провеждаме две седмици след „Дните на кариерата“, които Студентският съвет при УНСС традиционно организира съвместно с Rabota.bg“, подчерта зам.-ректорът по дигитализация и киберсигурност доц. д-р Росен Кирилов, координатор по проекта.

„Ние сме от първите фирми в ИТ сектора, занимаваме се с планирането, развитието и поддържането на проекти в сферата на информационните технологии. Търсим да наемем млади хора, които имат интерес да се развиват в тази сфера като системни интегратори, консултанти, търговци. Заедно с екипа ни от професионалисти, които имат опит в обучаването на кадри, студентите могат да срещнат едно добро кариерно развитие, добър старт да започнат при нас“, каза Мая Петрова, представител на фирма „РИСК Електроник“.