Открита лекция „Европейската интеграция – следващо ниво: успешният опит на Хърватия при въвеждането на еврото“

Ръководителят на представителството на Европейската комисия (EK) в Хърватия Огнян Златев, изнесе публична лекция на тема „Европейската интеграция – следващо ниво: успешният опит на Хърватия при въвеждането на еврото“ пред студенти от специалност „Международни икономически отношения“ (МИО).

Събитието е част от Европейската инициатива „Отново в университета“.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров представи лекторът и откри лекцията. „Нашият университет провежда редовно подобни публични лекции. Те са полезни както за студентите, така и за преподавателите. Искаме да насърчим студентите по-активно да участват в такива събития, за да имат поглед отвъд задължителните лекции какво мислят за нас, за България и за еврото в международен план. Може би някъде между вас стои бъдещ представител на Европейската комисия“, обърна се към студентите ректорът проф. д-р Димитър Димитров и допълни: „По отношение на еврото ще кажа, че аз бях в Германия, когато приемаха еврото, нямаше проблеми, там цените първоначално бяха в марки и в евро и всичко беше наред. Но като излезем извън строгата икономическа логика и сложните икономически обяснения, всъщност ние имаме поети ангажименти и ако искаме България да е равноправен член на Европейската икономическа общност, следва да ги изпълняваме“.

проф. Димитър Димитров

„Инициативата на ЕК „Отново в университета“ преди време се казваше „Отново в училище“, но от три години насам е разширена и сега се казва „Back to School – Back to University.“ Тя насърчава служители в европейските институции в подходящо време да се върнат в своята държава, в своето учебно заведение или в подобно учебно заведение, да се срещнат с млади хора и да им разкажат за работата си и за това какво прави Европа за съответната държава“, каза Огнян Златев и подчерта, че е избрал да представи успешния опит на Хърватия при въвеждането на еврото, защото смята, че темата е близка до всички българи и от доста време в общественото пространство върви дебат „за“ и „против“ присъединяване на България към еврото.

В началото на лекцията Огнян Златев представи Хърватия и основни аспекти от развитието й в исторически план. Той проследи етапите на присъединяване на страната към еврозоната по години и изтъкна, че непосредствено преди да приеме еврото Хърватия е изправена пред редица предизвикателства. Освен пандемията от COVID-19 и глобалната инфлация настъпила след това, страната преживява и две земетресения, но успява да преодолее проблемите и на 1 януари 2023 г. въвежда еврото като официална валута.

Лекторът обърна внимание, че в Хърватия преди въвеждането на еврото, възможното силно повишаване на цените е считано като основен проблем и справянето с подобна обществена нагласа е било трудно. Държавата обаче провежда много добра комуникационна кампания сред населението и това дава резултат.

„В ролята си на гражданин и потребител на най-различни стоки и услуги мога да кажа, че е изключително важно да се обясни и да се комуникира от страна на властите за това какво предстои и какво хората да очакват от преминаването от националната валута към еврото“, подчерта Огнян Златев. Той коментира, че влиянието върху ценовите равнища в Хърватия се оказва съпоставимо с опита при въвеждането на еврото в други държави-членки.

Хърватия е единствената държава-членка на ЕС, която въвежда еврото в период на много висока инфлация. Въпреки това, изчисленото отражение върху цените е в рамките на 0,4% – напълно съпоставимо с равнищата в останалите държави-членки, които са приели еврото в обстановка на ниска инфлация.

Еврото носи значими и постоянни икономически ползи особено на по-малките държави-членки на ЕС – по-ниска изложеност на рискове, по-висока устойчивост при кризи, висока ефективност на разходите и по-благоприятен достъп до финансиране. Много бих се радвал, ако и България успее през 2025 г. да влезе в еврозоната. Европейската комисия е готова да помогне във всеки един момент с всичките ресурси, с които разполага, но трябва и хората, които управляват страната да работят активно и заедно в тази посока“, акцентира лекторът.

Преди лекцията Огнян Златев се срещна с ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.