Плащат европейска пенсия след навършване на нужната възраст

Частните фондове ще изплащат европейски допълнителни пенсии при условия, сходни с тези, предвидени за националния доброволен пенсионен продукт, т.е. плащането на европейската пенсия ще е обвързано с придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред у нас, предвиден в Кодекса за социално осигуряване. Това предвиждат промени в кодекса, внесени в Народното събрание.

Паневропейският персонален пенсионен продукт е индивидуален непрофесионален пенсионен продукт, за който дадено осигурено по ПЕПП лице доброволно сключва договор с оглед на своето пенсиониране. Тъй като ПЕПП следва да предоставя дългосрочно натрупване на капитал, възможностите за ранното изтегляне на натрупаните пари следва да бъдат ограничени и могат да бъдат свързани с неблагоприятни последици.

Предвид доброволния характер на осигуряването по ПЕПП, по желание на осигуреното лице фондът може да извършва пенсионно плащане, когато лицето не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (например при липса на достатъчно натрупан осигурителен стаж) и  при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО или до 5 години преди навършване на тази възраст.

Регламент (ЕС) 2019/1238 предвижда само в ограничени случаи възможност за ранно изплащане по договора за ПЕПП. В тази връзка се предлага осигуреното лице да може да получи плащане на европейска пенсия преди навършване на тази възраст само при инвалидизиране и в случай че такъв вид плащане е предвидено в договора му.

С предложените промени в КСО е включено изискване лицата, които имат право на едно или повече плащания по ПЕПП, при смърт на осигуреното лице да бъдат определени в договора за ПЕПП. Когато в договора няма определени лица, дължимите средства се изплащат съгласно Закона за наследството. Формата и размерът на плащанията, които имат право да получат наследниците, се определят в договора за ПЕПП.

istock
istock

 

По отношение на фазата на натрупване е въведено изискване относно възрастта за начало на тази фаза – навършени 16 години, което е приложимо и за доброволните пенсионни фондове.

В съображения 19, 20 и 21 от регламента се съдържа описание на продукта ПЕПП – това е допълнителен доброволен пенсионен персонален продукт, който да допълва съществуващите задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти. Рамката за създаване и предлагане на ПЕПП няма да замени или да хармонизира съществуващите национални персонални пенсионни продукти или схеми, нито ще засегне съществуващите национални задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *