Предварителен изпит във формат ДЗИ (матура) на УНСС в гр. Ямбол

На 29 април 2023 г. в Профилирана гимназия „Васил Левски“, гр. Ямбол, се проведе поредният изнесен изпит във формат ДЗИ (матура) по български език и литература за прием в УНСС. Организирането и осъществяването на този кандидат-студентски изпит извън УНСС е в резултат на подписано споразумение между ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Донка Атанасова, директор на ПГ „В. Левски“. Изпитът се проведе при високо ниво на организация благодарение на екипа на домакините и на квесторите от УНСС. Общо 40 зрелостници от Югоизточния регион се явиха в сградата на ПГ „В. Левски“ след предварителна регистрация в онлайн платформата за прием в УНСС.
Изпитът се проведе при спазването на изискванията за Държавен зрелостен изпит по български език и литература, като кандидат-студентите имаха възможност да тестват знанията си по изпитните въпроси, организирани в три модула. Включени бяха задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, задачи с разширен свободен отговор и задачи за създаване на текст. Предварителният изпит осигури на кандидатите една допълнителна възможност да формират бал за прием в желаните от тях специалности в УНСС.

Проф. д-р Матилда Александрова, заместник-ректор по учебната дейност на УНСС, поздрави кандидатите за избора им, като представи предимствата на нашия университет и възможностите за прием и обучение в разнообразния набор от специалности, които университетът предлага. Тя подчерта водещата роля на УНСС като един от лидерите в обучението по стопански и социални науки в Югоизточна Европа.

В зала 203 ученикът от гр. Бургас Алекс Нацев изтегли изпитния вариант №3. Ученците трябваше да изберат между темата за есе „Вяра и неверие“ или интерпретативно съчинение на тема „Молитвата – съкровен акт на общуване с Бога (върху „Молитва“ на Атанас Далчев)“. Изпитът премина при висока степен на организация и спазване на утвърдения регламент.

Резултатите от изпита ще бъдат обявени след 14 работни дни в онлайн-платформата за кандидатстване в УНСС (https://webpriem.unwe.bg/).
Следващите дати за явяване в УНСС на кандидат-студентски изпит във формат „Единен приемен изпит“ (електронен тест) са в периода 9-12 май 2023 г. https://priem.unwe.bg/bg/pages/12795/предварителни-изпити.html
Освен утвърдените в УНСС 47 специалности в 6 професионални направления кандидат-студентите могат да изберат и специалности по съвместни програми между УНСС и Тракийския университет – „Компютърна обработка и анализ на данни“, „Киберсигурност и електронно управление“ и „Педагогика на обучението по икономика и информатика“.