Проф. Димитров се срещна с кандидат-студенти в Цариброд

Посещение в съседна Сърбия и среща с кандидат-студенти направи ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров заедно с представили от Консултативния съвет по кандидат-студентската кампания. Бяха проведени срещи с учениците от гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”  в Културно-информационния център на българското малцинство „Цариброд“ и с най-големите местни работодатели.

Заедно с ректора, предимствата на обучението в УНСС представиха доц. д-р Янко Христозов, главен секретар по международно сътрудничество, гл. ас. Емилия Дунева, катедра „Управление“, Юлиян Прилепски, директор „Управление на собствеността“ и директорът на Кабинета на ректора Гергана Кирилова.

Добра новина за кандидат-студентите от Цариброд бяха увеличените с 50 на сто бройки за кандидатстване в УНСС във всички направления, както и възможността да подават документи и за специалност „Право“ в УНСС. Беше припомнен и начинът за кандидатстване – през платформата на МОН.

Кандидат-студентите получиха подробни разяснения и за спецификата на кандидатстване, сроковете, специалностите, възможностите за международен обмен по програмите ENGAGE.EU и „Еразъм+“, настаняването в общежития, възможностите за спорт и др.

„Нашите отношения са от няколко години. УНСС е, може би, единственият университет, който има меморандум за сътрудничество с Центъра. Провеждаме различни инициативи, наши студенти идваха на място. Сега говорихме за начина на кандидатстване. Искаме да облекчим тази процедура“, каза ректорът проф. Димитров.

„Говорихме за това да подпомогнем паралелките, които изучават български език, да имат предимство пред тези, които не изучават“, каза секретарят на Културно-информационния център Далибор Миланов. Той обясни, че подобни срещи помагат на кандидат-студентите да се ориентират по-добре в желанията си. Впоследствие Центърът им помага и в подготовката на документите за записване.