УНСС и КРИБ със заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“

УНСС и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) проведоха заключителна среща по проект „Икономическото образование в България 2030“.

Събитието се организира в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0004-СО1 „Икономическото образование в България 2030“, по който УНСС е основен бенефициент. Проектът се реализира в партньорство със Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Бургаският свободен университет и Националната спортна академия „Васил Левски“ и КРИБ. Той е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020 г.“, по процедура „Модернизация на висшите училища“. Ръководител на целия проект е ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

„С разработването и внедряването на платформата „Информационна свързаност на кариерните центрове“ в резултат от сътрудничеството ни с КРИБ,  правим поредна стъпка в реализирането на заложените дейности за модернизация на икономическото образование в България. Тази платформа ще донесе добавена стойност и за студентите, и за бизнеса. От една страна ще даде възможност на работодателите да търсят необходимите им кадри, с подходящо образование и с точен профил на специализация, а от друга  – на студентите да намират подходящата работа по специалността“, коментира ректорът проф. д-р Димитър Димитров.

Ръководител по проекта от страна на КРИБ е изпълнителният директор и член на Управителния съвет Евгений Иванов.

Благодарение партньорството между двете организации е разработена платформа „Информационна свързаност на кариерните центрове“. Тя ще предостави възможност за тясна връзка между работодатели и студенти, съответно при търсенето на необходимите кадри и намирането на работа по специалността.

От страна на УНСС в срещата участваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност и координатор по проекта, д-р Венко Андонов и Десислава Стоянова от дирекция „Информационни технологии“.

От страна на КРИБ присъстваха участваха Ирина Йорданова, директор „Публични политики и международни отношения и координатор на проекта и представители на организацията.

Ирина Йорданова поздрави присъстващите от името на изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов. Тя благодари на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров за доброто сътрудничество и ползотворната съвместна работа по проекта и подчерта: „Надяваме се, че в резултат на реализацията на проекта ще бъде осигурена подкрепа на студентите от УНСС за развитие на техните предприемачески умения и дигитална креативност. От наша гледна точка стойността на този проект се изразява преди всичко в това, че задълбочаваме връзките между бизнеса и образованието, създаваме продукт, чрез който фирмите-членове на КРИБ ще имат още по-добър достъп до информацията за студентите, което ще подпомогне успешното им кариерно развитие. Ние участвахме също така с експертиза и в разработването на някои от учебните програми, една от другите дейности по проекта, като предоставихме информация за това от какви точно нови учебни програми и нови направления има нужда бизнеса“, каза Ирина Йорданова и допълни: „Но основната дейност на КРИБ, заради която ние ангажирахме висококвалифицирани експерти от УНСС, се изразяваше в това, на първи етап – да направим анализ на възможностите за разработване и приложимост на обща уеб базирана платформа за информационна свързаност на кариерните центрове на висшите училища участници в проекта, на вторият етап – да създадем и тестваме тази платформа за информационна свързаност и на третия етап – да бъде  разработен мобилен интерфейс и платформата да бъде внедрена“.

Проф. д-р Цветана Стоянова припомни, че между УНСС и КРИБ има дългогодишно успешно сътрудничество и този проект е едно логично продължение на тези партньорски взаимоотношения: „Изключително ми е приятно, че вече сме на финалната права, в която можем да представим готовия продукт – резултат от работата по проект „Икономическото образование в България 2030“. Целта, още при писането на проекта, беше да подобри връзката наука-бизнес, защото това е сред приоритетите, както на висшето образование, така и на УНСС. За реализацията на конкретната задача разработихме теоретичната рамка свързана с проучване на различни видове софтуер и платформи, за да можем да намерим най-подходящата, на която да представим нашето предложение за кариерна свързаност. Най-добрите специалисти в областта на информационните технологии на УНСС работиха по платформата, за да можем да я видим в завършен вид към момента. Считаме, че кариерният център на УНСС, който е с 20-годишна история, с регистрирани 1786 работодатели и ежегодно има около 8000 обяви за работа и стажове, беше достойният водещ член на всички кариерни центрове от другите висши училища, които са включени в проекта. Това е и причината дейността за разработването на платформата за кариерна свързаност да се падне на УНСС. Надяваме се, че след препоръките и ценните съвети от КРИБ във връзка със съвместната ни работа, вашите членове ще могат да се включат съвсем скоро,  да пускат самостоятелно обяви и да търсят необходимите им служители именно чрез тази платформа обединяваща кариерните центрове на УНСС, на Бургаският свободен университет, на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Доц. д-р Росен Кирилов поздрави участниците в срещата и подчерта: „Благодаря за възможността да присъствам на това събитие. Проект  „Икономическото образование в България 2030“ е с изключителна важност за УНСС като бенефициент. Ние винаги сме се стремили да поддържаме високо ниво на информационните технологии и включихме в работата нашите най-добри експерти, за да можем да изградим тази платформа и съответно да подпомогнем работата на целия проект. Благодаря на колегите от КРИБ за цялостното съдействие в реализацията на тази задача“.

Д-р Венко Андонов и Десислава Стоянова представиха възможностите, които предлага за работодатели и студенти платформата за информационна свързаност на кариерните центрове. Двете основни направления на платформата са свързаност между студенти и работодатели и проследяването на реализацията на студентите в процеса след завършването им.

Към системата ще бъдат включени всички студенти на университетите партньори и работодателите членове на КРИБ, както и работодателите, с които съответните кариерни центрове на университетите си партнират.

Всеки от университетите партньори и КРИБ ще имат администраторски права и достъп до цялата информация с работодателите и регистрираните студенти. Те ще могат и своевременно да обновяват и актуализират информацията си.

Платформата ще дава възможност за проследяване реализацията на студентите след завършването им, като събира информация от анкети, институции, компании и данни от интернет.

Регистрирането и работата с платформата е максимално улеснено за да могат и студентите и работодателите да работят без затруднения с нея.