УНСС чества 103 години съзидание и възход

На 21 май 1920 г. 11 видни професори, стопански дейци, общественици, историци, социолози и юристи учредяват Свободен университет за политически и стопански науки (СУПСН). На тази дата първооснователят проф. Стефан Бобчев – европейски възпитаник, патриот, министър на народното просвещение, дописен член на няколко чуждестранни академии на науките, свиква първото заседание на инициативната комисия за създаване на ново специализирано училище в София и оттогава отброяваме годините на съзидание и възход на УНСС – вече 103.

„Скъпи колеги и съмишленици в стръмния път, който извървяхме последните три години! Откривам този Тържествен академичен съвет с думи на гордост, благодарност и оптимизъм!“, обърна се към присъстващите ректорът проф. д-р Димитър Димитров и подчерта: „Гордост, защото когато се обърнем назад, виждаме сложния път на неизбежни промени, който извървяхме заедно. Пандемията, която беляза началото на моя мандат, ни изправи пред реална заплаха за учебния процес и кандидат-студентската кампания. Наложи се с неимоверна скорост да доизградим нашето дигитално лице и да потърсим бъдещите си студенти онлайн и то по начини, които никога не бяхме използвали. Научихме се да бъдем иновативни по абсолютно различен за нас начин. И резултатите не закъсняха. Пред опасността да се заличим, ние се отличихме. Благодарност е втората ключова фраза в моето тържествено слово. Не случайно произнасям „Благодаря“ пред Вас, представителите на Академичния състав. Вие сте ядрото, което транспонира този напредък. Двигателят, който създаде благоприятни условия за неговото развитие“, каза проф. Димитър Димитров и акцентира: „Третата тема, за която искам да говоря – Оптимизъм! Следовници сме на личност, получила невероятна, не само национална, но и световна изява и признание. Нашият основател проф. Стефан Бобчев е бил член-кореспондент на академии на науките из цяла Европа, равнище, което днес с достойнство поддържаме и трябва да разширяваме. Вече сме част от най-престижния европейски алианс на елитните бизнес-университети ENGAGE.EU и работим активно за продължаването на проекта. Една от важните ни бъдещи задачи, залегнала и в моята предизборна програма, е разширяването на университета към света. В периоди на безпътица именно университетите са въздигали нациите.

проф. Димитър Димитров

Това е мисията, която виждам пред всички нас. Да бъдем онзи светлик на мъдрост и знание, който във времената на бездуховност, дава посока на заблудените и връща отреклите се.

Духът прави силата! Да носим УНСС в сърцата си“!, пожела в края на тържественото си слово ректорът.

По време на Тържествения академичен съвет ректорът награди с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ председателите на Общото събрание, Контролния съвет и Комисията по академична етика на УНСС и деканите на осемте факултета.

След Тържествения академичен съвет на паметника на основателя и първи ректор проф. Стефан Бобчев бяха поднесени венци и цветя от ректорското ръководство, академичния състав, Студентския съвет, Съвета на настоятелите, студенти и гости на празника.