Юристи от България и Полша проведоха научна сесия на тема „Влиянието на културата и правото на Римската империя в България“

Двудневна Международна полско-българска научна сесия, организирана от юридическите факултети на Университета в гр. Шчечин, Полша и на УНСС под надслов „Влиянието на културата и правото на Римската империя в България“ се проведе в нашия университет.

Научният форум е част от честванията, посветени на 170-годишнината от рождението на проф. Стефан Бобчев – юрист и преподавател, основател и първи ректор на Свободния университет за политически и стопански науки – днешният УНСС.

„С удоволствие откривам тази сесия, посветена на интересната тема за влиянието на културата и правото на Римската империя в България. Не може да няма влияние, тези земи векове са били част от Римската империя и на всяка крачка се срещат артефакти от онова време. Особено в София, тогавашна Сердика, в която са родени няколко римски императори и която известно време е била една от столиците на Римската империя. Тук Император Галерий, роден в Сердика, първи признава християнството през 311 г. Тук Император Константин Велики казва думите, които стават известни „Сердика е моят Рим“. Радвам се, че този форум е организиран с участието на студентите – полските и нашите. Ние насърчаваме инициативите на младите хора и с удоволствие ще чуем техните научни доклади за далечното минало, което е повлияло на културата и правото в България“, с тези думи ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров откри форума.

Заместник-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество доц. д-р Михаил Мусов акцентира, че това е една изключително важна инициатива, особено в Европейската година на уменията. „С участието си днес Вие развивате едни от най-важните умения – комуникация, работа в екип, презентационни умения и други. Освен това, подобни събития с активното участие на студенти допринасят за интернационализацията на двата университета и за утвърждаването на техния принос към общественото развитие“, каза доц. Мусов.

В началото на сесията научните си доклади представиха проф. д-р Мачей Кубала от ЮФ на Университет в Шчечин, доц. д-р Константин Танев и доц. д-р Диана Маринова  от ЮФ на УНСС.

В двудневната сесия студенти и докторанти от двата университета представиха своите тези по темата. Част от сесията беше четене на научни тези от страна на докторантите в рамките на Докторантското училище по право, което се провежда за трети път в Юридическия факултет на УНСС.

В края на форума участниците получиха сертификати.