Как да проверите дали работите без осигуровки

Специален софтуер, разработен от Инспекцията по труда, помага на работниците и служители да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират.

Софтуерът представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др.

Софтуерът е разработен по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от  Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес  https://www.gli.government.bg/udw/ Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

Инспекцията по труда напомня, че законодателят е вменил на работодателя цялата отговорност по осигуряването на безопасност и здраве при работа, както и създаването на организация за упражняване на постоянен ефективен контрол за спазването на въведените мерки за минимизиране на рисковете. Работникът, от своя страна, следва стриктно да спазва наложените правила, за да се избегнат инциденти на работното място.Работниците трябва да имат предвид, че работата без трудов договор възпрепятства възможността им при настъпил трудов инцидент да се възползват от задължителната в сектор „Строителство“ застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени възнаграждения.

 

istock
istock

 

Инспекторите по труда са извършили в края на месец април 2023 г. общо 990 проверки на строителни обекти на територията на цялата страна. Констатирани при проверките са общо 5171 бр. нарушения на нормите на трудовото законодателство. От тях 3649 бр. са нарушенията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Нарушенията по осъществяването на трудовите правоотношения – по възникването, изпълнението и прекратяването им, по заплащането на труда, почивките и отпуските и други, са 1513 бр.

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени общо 4968 бр. принудителни административни мерки. Спрени от експлоатация са 84 обекта, работни места, машини и съоръжения, застрашаващи живота и здравето на работещите. За някои от установените нарушения е потърсена административнонаказателна отговорност, като са съставени 324 бр. актове.
По време на кампанията са установени 139 лица без сключени трудови договори. Инспекцията по труда традиционно планира специална мярка, гарантираща засилен целогодишен контрол при извършване на строително-монтажни работи, като особено активен е той в периода април – октомври.

Предвид увеличения трудов травматизъм е засилен превантивният контрол от инспекторите по труда по време на проверки в предприятия, за които има задължително изискване към работещите да са преминали специфично обучение за квалификация или правоспособност. Това изискване засяга полагащите труд в строителството, в добивната промишленост (включително дърводобив) и в преработваща промишленост (включително металургия).

 

istock
istock

 

Анализът от контролната дейност показва, че в голямата си част трудовите злополуки са напълно предотвратими. Причините, довели до тях, са идентични и най-често са свързани с пренебрегване на правилата за безопасност, неосъществен ефективен контрол или недооценяване на рисковете на конкретните работни места.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *