„Музикалният бизнес като творческа индустрия“ в УНСС

За първи път в България в периода 12-16 юни 2023 г. в УНСС бе проведен професионално-академичен курс „Музикалният бизнес като творческа индустрия“, организиран съвместно от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) и Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) „Проф. д-р Борислав Борисов“ към нашия университет.  Форумът предизвика изключително висок интерес, тъй като участваха известни професионалисти от музикалния бизнес – изпълнители, продуценти, експерти от професионалните среди, академични лектори от България и чужбина, музикални издатели, звукозаписни компании, организатори на концерти и фестивали и международни мениджъри на артисти.

Бяха представени същностни, икономически, правни и управленски аспекти на музикалния бизнес като водеща творческа индустрия със специално внимание върху различните участници в него – автори, музикални издатели, артисти, звукозаписни компании, мениджъри, промоутъри, правата на интелектуална собственост и реализацията им.

На участниците в курса бяха връчени сертификати от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров след негово приветствено слово и приветствие от проф. д-р Мария Маркова, зам.-директор по научноизследователската дейност на ИИСТТ и ръководител катедра „Интелектуална собственост“.