Официално бе открита Национална мрежа за решения за устойчиво развитие SDSN Bulgaria

С удрянето на академичен звънец ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и президентът на България за 2012-2017 г. Росен Плевнелиев официално откриха в УНСС Национална мрежа за решения за устойчиво развитие SDSN Bulgaria, част от глобалната SDSN мрежа, създадена от ООН за насърчаване на изпълнението на Целите за устойчиво развитие на световната организация. Нашият университет е координатор на мрежата за България под председателството на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и зам.-ректора по научноизследователска дейност и международно сътрудничество доц. д-р Михаил Мусов.

Официални гости на събитието бяха още вицепрезидентът и ръководител на парижкия офис на SDSN Гийом Лафортюн и съпредседател на SDSN Europe и SDSN Greece проф. Фийби Кундури. В събитието участваха ректорът проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректорът доц. д-р Михаил Мусов, доц. д-р Щерьо Ножаров, зам.-председател на SDSN Bulgaria, гл. ас. д-р Атанас Димитров и ас. д-р Габриела Наскова – мениджъри на SDSN Bulgaria.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров се обърна с приветствие към гостите: „SDSN Bulgaria е реална мрежа с партньори в цял свят, които се фокусират върху постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН. Хората не си дават сметка колко е важно и какво точно изисква изпълнението на тези Цели, затова нашата задача е да ги трансформираме в планове, мониторинг, стратегии, обучение, така че всеки да разбере какво означават те за неговия регион, град, университет. Това е огромна задача и отговорността да запознаем и поведем нашите общества към тяхното изпълнение е наша, затова се надявам, че работейки в глобална мрежа ще успеем стъпка по стъпка да постигнем тези Цели. Затова за нас е огромна чест да бъдем домакин на днешното събитие и е много важно, че президентът Росен Плевнелиев също подкрепя това начинание“.

„Присъединяването на България към Целите на устойчивото развитие на ООН се случи по време на моя мандат като президент и стана част от моята мисия и мотивация, защото тези Цели обединяват хората в глобален план за постигане на едно хуманитарно общество“, посочи в своето изказване президентът Росен Плевнелиев. Той разказа за предизвикателствата, пред които се е изправил по пътя на утвърждаването на Целите на ООН в страната ни. „От огромно значение за България е да работи активно за постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН и SDSN Bulgaria би могла да стане много силна мрежа, така че нека изградим здрави институции, да планираме, да образоваме и да бъдем отдадени на каузата за създаване на устойчиво бъдеще – да изкореним крайната бедност, да се справим с неравенствата и несправедливостта, да се справим с климатичните промени“, мотивира присъстващите президентът Росен Плевнелиев.

В своята реч доц. д-р Михаил Мусов посочи, че официалното откриване на SDSN Bulgaria не случайно се провежда в Световния ден на околната среда и е предшествано от тържественото полагане на първата копка за изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия, с което УНСС става първият български университет с фотоволтаичен парк, давайки своя принос в изпълнението на Целите за устойчивото развитие на ООН (Sustainable Development Goals – SDGs).

Вицепрезидентът и ръководител на парижкия офис на SDSN Гийом Лафортюн благодари на ректора за домакинството, като изтъкна важността на днешното събитие за България и подчерта значимостта на Целите за устойчиво развитие на ООН в глобален план. В своята презентация той се спря на състоянието на Целите в световен мащаб в средата на периода от Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и представи глобална визия как светът би могъл да изпълни Целите, оцени усилията на правителствата и отдадеността им и подчерта мястото на България в SDSN мрежите. Той посочи, че след 2020 г. по време на пандемията се забелязва слаб прогрес и липса на глобално сътрудничество по отношение на устойчивото развитие на държавите, но SDSN няма да се откаже от Целите, независимо пред какви предизвикателства се изправя.

„За да оцелее човечеството трябва науката да участва активно в изследванията на световно, национално и регионално ниво, за да успеем да включим хората на всички нива в изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН“, подчерта в изказването си съпредседателят на SDSN Europe и SDSN Greece проф. Фийби Кундури. В своята презентация тя разгледа мерките, които е необходимо да се предприемат на всички нива, изследванията, които е необходимо да се направят във всички сфери на обществения живот, за да бъде реализирано плавното постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН в глобален план.

На откриващото събитие присъстваха представители на членовете на Мрежата от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Тракийския университет – Стара Загора. Събитието бе уважено и от представители на Министерството на иновациите и растежа, Националния статистически институт, Сметната палата, Висшето училище по застраховане и финанси, Националния младежки форум и Студентския съвет на УНСС.

Председателят на сметната палата на Република България Горица Грънчарова-Кожарева поздрави официалното откриване на SDSN Bulgaria. В приветствието си тя казва, че „през годините УНСС се утвърди като едно от най-авторитетните и престижни висши училища не само в България, но и в чужбина, със значителен образователен и научен капацитет по въпросите на устойчивото развитие. Бих искала да Ви уверя, че в наше лице, като върховна одитна институция на Република България, имате съмишленик и радетел за постигането на общата ни цел, а именно – изграждането на устойчиво бъдеще за нашето общество“.

Председателите на Мрежата изказаха своите благодарности на доц. д-р Блага Благоева, която е инициатор на идеята за създаване на SDSN Bulgaria, и на екипа, работил повече от година върху концепцията за националната мрежа: доц. д-р Нина Типова, гл. ас. д-р Александър Димитров и гл. ас. д-р Кристиан Желев.

Следващото голямо събитие на SDSN Bulgaria ще бъде през есента на 2023 г., когато се планира провеждането на годишната научна конференция на мрежата с международно участие, която ще бъде подадена за индексиране в световните бази данни Scopus и Web of Science.

Повече за SDSN Bulgaria можете да откриете ТУК.