Първа копка за изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия

Първа копка за изграждането на фотоволтаичен парк в Университета за национално и световно стопанство  направи ректорът проф. д-р Димитър Димитров и Андрей Стойчев от „Прострийм груп“.

На събитието присъстваха гости от държавни и общински институции както и ръководството на УНСС, заместник-ректорите и помощник-ректора проф. д.ик.н. Кирил Стойчев, който отговаря за реализацията на проекта от страна на УНСС.

Строителните дейности по фотоволтаична инсталация ще бъдат изпълнени от „Прострийм груп“, а строителният надзор ще се осъществява от „Бюро Веритас България“.

Проф. Димитър Димитров

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров даде символичен старт на строителните дейности с думите: „УНСС е един от първите университети в България, които обръщат сериозно внимание на внедряване на зелената енергия, и първият, който подписа договор за изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на независима и по-евтина ел. енергия. Това е изключително актуално, предвид енергийните кризи, които ни сполетяха през последните години. Заедно с фотоволтаичната система, ще разполагаме и с нов модерен закрит паркинг“. Проф. Димитров наблегна и на спецификата на договора с „Прострийм груп“. „Това е ЕСКО договор, тоест университетът не плаща сумата за изпълнение на обществената поръчка, а разходите се изплащат през цената на ел. енергията“.

проф. Димитър Димитров с шампанско

От името на „Прострийм груп“ Андрей Стойчев, ръководител проекти, поздрави инициаторите на проекта: „Ръководният екип на УНСС за пореден път доказа, че е първенец в модерното мислене, защото това е първият ЕСКО договор, който се сключва за проект от такъв мащаб с висше учебно заведение. Това е началото УНСС да стане първият зелен университет в Европа. Постигането на баланс между възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност и икономическата обоснованост на процесите е нещо, към което ние от „Прострийм груп“ се стремим. Нашият професионализъм, ангажираност и отделеност ще бъдат гаранция за правилното и навременно завършване на проекта“, каза Андрей Стойчев. На откриването присъства и Георги Георгиев от „Прострийм груп“, отговарящ за конкретния проект за изграждане на фотоволтаиците в УНСС.

Реализацията на проекта е на два етапа и е м размер над 2 млн. лв. През първия етап ще бъде проектирана и изградена покривна фотоволтаична инсталация и такава на паркинг за производство на ел. енергия, а в следващия етап ще се извършва мониторинг на постигнатите резултати, поддръжка и изплащане на инвестицията за сметка на постигнатото производство на електроенергия, които дейности се поемат от „Прострийм груп“.

На тържественото откриване беше представена и визуализация на проекта, с който УНСС става първият български университет с фотоволтаичен парк като дава и своя принос в изпълнението на Целите за устойчивото развитие на ООН. (Sustainable Development Goals – SDGs). Не случайно събитието се състоя в Световния ден на околната среда и бе последвано от официалното откриване на новата мрежа за устойчиво развитие SDSN Bulgaria, чиято мисия е да мобилизира научната и техническа експертиза от академичните среди, гражданското общество и частния сектор, за да подкрепи практическото решаване на проблемите за устойчиво развитие от местен, национален и глобален мащаб.

……………………………..

„Прострийм груп“ има над 25 годишна история, основана през 1995 г.

Предоставя висококачествено технологично оборудване с различни приложения в енергетиката, индустриалния сектор, водоснабдяване и третиране на води. Продуктовата гама обхваща промишлени продукти за водния сектор, електрозадвижвания и двигатели, отговарящи на всички условия за надеждност при екстремни условия на работа.