Редкоземните метали стават ключови за света. Кой има най-много?

Редкоземните метали включват група от 17 химически сходни метални елемента – 15 лантанида, скандий и итрий. Те се използват в потребителската електроника, системите за възобновяема енергия и военното оборудване. Освен това някои от тях, като неодим и диспрозий, се имат приложение в производството на постоянни магнити, необходими за вятърните турбини и електрическите превозни средства.
Високата топлоустойчивост, електрохимичните и магнитните характеристики и специфичните луминесцентни свойства на редкоземните метали ги правят полезни в редица модерни технологични области и играят ключова роля в решенията за зелена енергия. Освен това те са важни и за миниатюризирането на компонентите в цифровите технологии – процес, благодарение на който имаме съвременните твърди дискове, смартфони и много други електронни устройства.
Това означава, че находищата на редкоземни метали придобиват все по-голямо значение за глобалната икономика такава, каквато я познаваме, а страните, които имат най-големи залежи и добив, получават много стратегически предимства.
Ето ги и тях, според доклада Rare Earth Metals Production By Country: Top 10 Countries:.

10. Бразилия  

Добив през 2022 г.: 80 метрични тона  
Производството на редкоземни метали в Бразилия през 2022 г. възлиза на 80 метрични тона, което я прави 10-та по големина страна производител. Този добив е намалял от 500 метрични тона и 600 метрични тона съответно през 2021 г. и 2020 г. Това свиване обаче не означава изчерпване на ресурсите – Бразилия разполага с експанзивни запаси, оценявани на приблизително 21 млн. метрични тона редкоземни метали.
9. Мадагаскар  
Добив през 2022 г.: 960 метрични тона  
Островната държава Мадагаскар регистрира 960 метрични тона добити редкоземни метали през миналата година. Макар и значително, това производство намалява в сравнение с 3200 метрични тона, отчетени през 2021 г. Този драстичен спад представлява спад с над 70% и предполага последваща промяна в минната промишленост на Мадагаскар, с потенциални последици за глобалната верига за доставки на тези критични компоненти.

8. Русия  

Добив през 2022 г.: 2 600 метрични тона 
Когато става въпрос за производство на редкоземни метали по държави, Русия се нарежда на осмо място в класацията и има значителен принос за световното предлагане, като през 2022 г. е произвела 2 600 метрични тона.
Забележително е, че това е само малка част от потенциалното производство на страната поради значителните ѝ резерви. По последни оценки Русия крие запаси от 21 милиона метрични тона от тези безценни елементи, което ще окаже влияние върху световния миннодобивен сектор в обозримо бъдеще.
7. Индия  
Добив през 2022 г.: 2 900 метрични тона 
Индия е сред водещите страни-производителки на редкоземни метали, благодарение на добива си от 2 900 метрични тона през 2022 г. Усилията на страната за намиране на редкоземни елементи са довели до идентифицирането на значителен резерв. По текущи оценки Индия разполага със запаси от 6,9 милиона метрични тона. Като се имат предвид тези големи запаси, които все още не са използвани, Индия със сигурност е ключов играч в задоволяването на световното търсене на редкоземни метали.

6. Виетнам  

Добив през 2022 г.: 4300 метрични тона  
През 2022 г. добивът на редки земни метали в мините на Виетнам е 4 300 метрични тона, което е увеличение спрямо скромния добив от 400 метрични тона през 2021 г. Това постижение показва нарастващия експертен опит и ангажираност на страната в областта.
Едновременно с това тя притежава значителен потенциал с приблизителна резервна база от 22 млн. метрични тона от тези важни елементи, утвърждавайки се като потенциална сила в областта на редкоземните ресурси.
5. Тайланд  
Добив през 2022 г.: 7 100 метрични тона  
Тайланд открива първата петица с отчетен обем на производство на редкоземни метали от 7 100 метрични тона през 2022 г. Забележително е, че през 2021 г. добивът в страната е достигнал 8 200 метрични тона, което е повече от два пъти над този през 2020 г. – 3 600 метрични тона.
След това безпрецедентно увеличение обаче страната регистрира спад, а подобна промяна може да е показателна за степента на нестабилност на производството на редкоземни метали в Тайланд.

4. Мианмар/Бирма 

Добив през 2022 г.: 12 000 метрични тона 
Добивът на редкоземни метали в мините на Мианмар през 2022 г. е в размер на 12 000 метрични тона. Производствените обеми на страната се състоят предимно от диспрозий и тербий, както и незначителни количества скандий и итрий. Производственият добив на Мианмар показва нейния потенциал да предложи диверсифицирани източници на доставки, като намали рисковете, свързани с концентрацията на тези критични ресурси.
Освен това страната е сред най-големите износители на редкоземни метали в света. Нейният износ достига 803 млн. долара през 2021 г., въпреки сложния социално-политически пейзаж и все още развиващата се минна инфраструктура.
3. Австралия  
Добив през 2022 г.: 18 000 метрични тона  
Австралия е третият по големина производител на редкоземни метали, като отстъпва само на САЩ и Китай. През 2022 г. в страната са добити 18 000 метрични тона редкоземни метали, което е лек спад спрямо 24 000 през 2021 г.
Страната има огромен потенциал в областта – нейните запаси се оценяват на 4,2 милиона метрични тона. Най-известната австралийска мина за редкоземни метали е Mount Weld, която разполага с най-съвременна инфраструктура за извличането им от други минерали.
Но въпреки че разполага с шестите по големина в света запаси от редкоземни метали, усилията на Австралия в този сектор остават сравнително ограничени.

2. Съединени щати  

Добив през 2022 г.: 43 000 метрични тона  
През 2022 г. в Съединените щати се наблюдава минно производство на 43 000 метрични тона редкоземни метали, а настоящите оценки сочат, че страната притежава приблизително 2,3 милиона метрични тона запаси. Този значителен резервен капацитет показва потенциал за продължаване и засилване на местното производство в бъдеще.
Понастоящем най-голямата мина за редкоземни метали в САЩ е Mountain Pass Mine в югоизточна Калифорния – открита мина със значителен добивен капацитет.
1. Китай  
Добив през 2022 г.: 0,21 милиона метрични тона  
Китай е най-голямата страна производител на редкоземни метали, на която се падат над 70% от световното производство. Добивът в мините на страната възлиза на 0,21 млн. метрични тона през 2022 г.
Китай разполага и с най-големите залежи на редкоземни метали, възлизащи на 44 млн. метрични тона. Основното китайско находище е минният район Bayan Obo във Вътрешна Монголия, който е и най-голямото известно находище в света.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *