Студенти и докторанти от катедра „Национална и регионална сигурност“ взеха участие в Консултативния форум за устойчива енергия в сектора за сигурност и отбрана (CF SEDSS III)

В периода 25-26 май 2023 г. се проведе третата фаза на Консултативния форум за устойчива енергия в сектора за сигурност и отбрана, която бе посветена на провеждане на симулативни упражнения, свързани с хибридните заплахи. Събитието бе организирано от Европейската агенция по отбрана (EDA) с подкрепата на Съвместния изследователски център на Генерална дирекция на Европейската комисия (DG JRC), Института по отбрана „проф. Цветан Лазаров“ и под егидата на Министерството на отбраната на Република България.В събитието участваха повече от 80 експерти, представители на различни министерства, ведомства, университети, публични и частни организации от държави като Белгия, България, Гърция, Дания, Естония, Италия, Кипър, Люксембург, Полша, Литва, Португалия, Румъния, Финландия и др. От страна на УНСС във форума се включиха докторантите Васил Павлов, Адела Бозмарова, Георги Тасев, както и студентите Леонардо Димитров и Калоян Ханджиев, всички обучаващи се към катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС.

Сред целите на проведеното практическото симулативно упражнение, в което участниците бяха разделени на групи, представляващи военни (Министерства на отбраната и въоръжени сили), вземащи политическите решения, отбранителна индустрия и гражданско общество бяха: подобряване на уменията за по-добро отчитане на хибридните заплахи при вземането на решения, насърчаване на сътрудничеството между военните власти и публично-частния граждански сектор, развиване на гражданско-военна култура към цялостно мислене и планиране на сигурността.

CF SEDSS е инициатива, финансирана от Европейската комисия, управлявана от EDA. Този форум е създаден, за да създаде общност, свързана с енергията на отбраната, за споделяне на информация, знания и най-добри практики за подобряване на управлението на енергията, повишаване на енергийната ефективност и ефективността на сградите, използване на възобновяеми енергийни източници в сектора на отбраната и повишаване на устойчивостта на свързаната с отбраната критична енергия инфраструктура.